Otázka proSimonu Hámkovou z Muzea Cheb:

Chebské muzeum vyhlásilo jako každý rok soutěž o nejhezčí výtvarnou práci dětí a studentů z mateřských, základních a středních škol. Kdy se mohou lidé těšit na výstavu těchto obrázků?

Soutěž jsme vyhlásili pro 4 věkové kategorie - mateřské školy, 1. stupeň základních škol, 2. stupeň základních škol a střední školy. Výstava a soutěž dětských školních prací na téma Chebský betlém má navodit čas adventu a Vánoc. Jednotlivé soutěžní práce si mohou návštěvníci prohlédnout od 3. prosince od 10 hodin v expozici chebského muzea. O vítězi soutěže rozhodnou svými hlasy taktéž hosté muzea, kteří mohou hlasovat až do 12. prosince. Vyhlášení vítězných prací se pak uskuteční 15. prosince 2011 v 10 hodin ve Valdštejnské obrazárně chebského muzea za přítomnosti médií, sponzorů a veřejnosti.