Spoustu zábavy si užili na tradičním reji čarodějové a čarodějnice ze Tří Seker a blízkého okolí. Dopoledne plnili všichni nejrůznější úkoly a zkoušky, aby si po jejich zvládnutí mohli do sytosti užít čarodějnických hrátek.

Školáci byli akcí nadšení.

„Super bylo stavění hranice k upálení čarodějnice, opékání buřtů a zpívání s kytarou,“ řekl Jiří Jílek.

Julinku Klofandovou zase nadchl dopolední projekt ve škole, stavění májky a pohybová hra Chyťte čarodějnici.

„Zaujaly mě soutěže,“ podotkla Alenka Pönitzová. „Nejvíce asi odstříhávání sladkostí se zavázanýma očima. To bylo boží,“ dodala.

A co vlastně na děti ve Třech Sekerách všechno čekalo?

„Bylo nutné uspět v dopravním testu Pravidla bezpečného létání na koštěti, vyplnit přihlášku do spolku čarodějů a čarodějnic, složit zaříkávadla či dokázat svoji zručnost při výrobě papírového čaroděje,“ vyjmenovala ředitelka školy Iva Knedlíková.

„Odpoledne jsme zahájili slavnostním stavěním májky. Následovaly nejrůznější soutěže a klání. Mezi nejoblíbenější patřily závody pavouků, prolézání pavučinou, metání koštětem, házení vajíček do kotlíku nebo odstříhávání sladkostí se zavázanýma očima.“ Odměna čekala na každého. Zapálením hranice nadešla správná chvíle pro všechny mlsné jazýčky a prázdná bříška. Ty uspokojily vlastnoručně opečené vuřty a grilované maso.

„Nakonec v plamenech skončila zlá čarodějnice, které na 'poslední cestě' zněly za doprovodu kytary známé písně,“ popisovala ředitelka. „Poté přišel čas rozloučení. Čarodějnice a čarodějové nastartovali svá košťata a tradá domů.“ Příští rok opět ve stejný čas a na stejném místě.