Je známou tváří chebského Domu dětí a mládeže (DDM) Sova. Spousta dětí se těší na kroužky, které vede. Řeč je o Evě Pupákové, která se nebála Chebskému deníku svěřit, jak se k práci vedoucí dostala a co chystá do budoucna.

Co přesně v chebském DDM děláte?

V domě dětí v Chebu pracuje šest pedagogů volného času, kteří zajišťují činnost šesti oddělení. Máme například oddělení přírodovědy se Stanicí mladých přírodovědců, techniky, sportu, společenských a přírodovědných věd. O činnost oddělení estetiky se spolu se svými kolegy (externími pracovníky) starám já. Společně zajišťujeme chod oddělení zájmového vzdělávání pro přibližně 500 účastníků. V zájmových útvarech máme zařazeny nejen děti, ale i mládež a dospělé. Snažíme se, aby členové zájmových útvarů (ZÚ) získali nové znalosti, dovednosti, rozšiřovali své kompetence a také věděli, že patří do kolektivu, kterému mohou důvěřovat.

Je určitě řada vedoucích, kteří se podílejí na práci v Sově. Zajisté takovou práci nemohou dělat jen odborníci, ale především lidé s obrovským nadšením a velkým srdcem.

To je pravda. Dnes nespočívá práce pedagoga volného času pouze v tom, dokázat naučit někoho nějakou vědomost, znalost nebo dovednost, ale především dokázat, aby účastník uměl získanou znalost uplatnit v životě. Zájmové vzdělávání je dnes založeno na kooperativním učení, respektující a zážitkové pedagogice. Většina vedoucích ZÚ se snaží, aby jejich svěřenci dokázali spolupracovat s ostatními, respektovali sebe i ostatní, dokázali být empatičtí a debatovat o svých názorech. Osobně si myslím, že zájmové vzdělávání prochází tou správnou cestou a již udělalo obrovský krok vpřed.

To znamená, že vedoucí kroužků prochází nějakým vzděláváním?

Na základě školského zákona a vyhlášky o zájmovém vzdělávání je vedoucí kroužku kvalifikovaný pedagog volného času. Někteří předepsanou kvalifikaci splňují, někteří právě prochází vzděláváním a pro další vzdělávání připravujeme v rámci projektu NIDM MŠMT. Osobnostní rozvoj vedoucího zájmového útvaru by měl být patrný především na práci s účastníky našeho vzdělávání.

A jaké zájmové útvary vedete vy?

Literárně-dramatický a výtvarný pro menší děti, mediální a klub mladých Tee club starších dětí a mládeže.

Čím se v Tee clubu zabýváte a co chystáte nového?

O tom by asi měli mluvit členové. V každém případě se tato skvělá parta mladých a nadšených lidí pravidelně schází, jsou ochotni učit se novým pedagogickým trendům, sbírají zkušenosti na velkých akcích, které Sova pořádá, a dokáží samostatně připravit, realizovat a zhodnotit akce pro děti. Kromě těchto dobrovolnických činností se realizují ve vlastních projektech, natáčí amatérské filmové materiály, věnují se horolezení, turistice, geocachingu a dalším aktivitám. Děti se s nimi setkají na nejbližších akcích, a to Legráckách v terénu, Dnu dětí se Sovou nebo na Pohádkové zahrádce ve Františkových Lázních.

To je asi správná parta mladých. Je klub otevřený i další mládeži?
Jistě! S každým novým členem se klub stává silnějším a bohatším. Většina nových členů k nám přechází z dětských zájmových útvarů, které navštěvovali.

Jak dlouho pracujte s dětmi a v Sově?

Už velmi dlouho. A stále se učím. Vlastně už od let, kdy jsem byla praktikant. Později jako externí pracovník, vedoucí zájmového kroužku a deset let jako interní pracovník. Nikdy by mne nenapadlo, že takovou práci budu dělat i ve svém pokročilém věku. Stále ještě jsem mezi dětmi ráda. Každý den je se skupinou dětí a mládeže jiný, děti jsou upřímné a dokáží se radovat z úspěchů a já se od nich stále učím něčemu novému.

Je vidět, že vás práce s dětmi baví, že nejste jen zaměstnanec, který jde na 8 hodin do práce. Je práce vaším koníčkem?

Dost dobře si nedovedu představit, že by zájmové vzdělávání dělal někdo jen z povinnosti. Jako externí pracovník jsem možná tolik neregistrovala různé legislativní překážky a někdy zvláštní normy a předpisy. Vzhledem k tomu, že pedagogičtí odborníci přicházejí s novými trendy a pojetím vzdělávání, snažím se nové věci vstřebávat a využívat. Absolvovala jsem několik stupňů dalšího pedagogického vzdělávání, studia u Národního institutu dětí a mládeže MŠMT, účastním se řady kurzů a seminářů pořádaných v rámci pedagogiky volného času a s přílivem nových informací si stále více uvědomuji, jak je tato práce odpovědná a jak velké chyby můžeme jako pedagogové napáchat.

A co nového připravujte? Na co se mohou vaši svěřenci těšit?

Jsme v období, kdy práce v zájmových útvarech vrcholí. Uzavíráme postupně projekty, které končí, a připravujeme nové. Jsem zapojena do lektorského týmu, který plánuje systém vzdělávání a rozvoj pedagogů volného času, a do projektu prevence negativních jevů v mimoškolní činnosti. S mládeží připravujeme dvě víkendové akce, několik akcí pro veřejnost, plánujeme realizaci nových mediálních projektů a hodně času trávíme nad přípravou programu letního tábora.

Co na vaši práci říká rodina?

Bez podpory a spolupráce rodiny bych nemohla svou práci dělat. Mám obrovské štěstí nejen na pochopení rodiny, ale také na kolegy, spolupracovníky a hlavně děti a mládež, které jsou do této práce zapojeny.