Amatérští fotografové mají opět příležitost představit svá dílka veřejnosti. Kostel sv. Wolfganga v Ostrohu u Poustky bude hostit již čtvrtý ročník výstavy fotografií. Téma výstavy je Lidé a život a každý autor bude mít vystaveny čtyři fotografie.

Snímky do soutěže mohou zájemci už teď zasílat na emailovou adresu: michaella.a@seznam.cz. Fotografie budou vystaveny ve formátu 30 krát 45 centimetrů a jejich rozlišení tomu musí odpovídat. Náklady na výrobu a instalaci fotografií hradí sponzor výstavy. O potvrzení účasti na výstavě budou lidé informováni během června.

Zasláním fotografií, kterých jsou autory, souhlasí s vystavováním a použitím fotografií v rámci výše uvedené výstavy a související propagace. Výstava samotná potrvá od července do září.