Galerie výtvarného umění srdečně zve příznivce umění na dvě menší výstavy věnované počátkům české moderní krajinomalby: první z nich se zabývá díly Julia Mařáka a jeho žáků ve sbírkách GAVU Cheb, druhá představuje nově objevený obraz Františka Kavána. Ve středu 6. ledna v 17 hodin je zahájí přednáškou na stejné téma jejich kurátor Michael Zachař.