Otázka pro Alexandru Benešovou, organizátorku akce Noc kostelů v Aši:

Kostel svatého Mikuláše v Aši se připojil k akci Noc kostelů. Na jaký program a který den se mohou těšit návštěvníci ašského kostela?

Akce se chystá na 27. května, počítáme, že se odehraje od 19 hodin do půlnoci. Přesný harmonogram se lidé dozví z plakátů, ale už teď můžu říct, že zazpívá dětský pěvecký sbor SAšáci a smíšený sbor Chorus Egrensis, následovat bude komentovaná prohlídka, a to i těch míst, kam se běžně lidé nemají šanci dostat. Chybět nebude výtvarná dílna místní výtvarnice Anny Tyrolerové a výstava jejích děl – zobrazení andělů a dalších sakrálních výjevů. Na závěr, počítám, že před půlnocí, přijdou zpěvy z Taize.