Také dramaturgický koncept Produkčního centra Kamenná (toto městské kulturní středisko je organizačně začleněno pod Západočeské divadlo Cheb) pro rok 2010 byl sestavován s ohledem na co nejširší spektrum obyvatel města a jeho okolí.

„Nejvíce navštěvovány jsou pořady zaměřené na střední, starší generaci a střední proud,“ prozrazuje zkušenosti z právě uplynulého roku Mirka Pavlíková, vedoucí Produkčního centra. „Těchto pořadů bude v novém roce převaha. Další chceme doplňovat v takové míře, aby i pro jiné cílové skupiny byly programy realizovány zhruba jednou až dvakrát ročně, podle finanční náročnosti.“

Letos jsme měli příležitost navštívit několik nových typů pořadů a kurzů. Úspěch zaznamenaly taneční pro dospělé, ve kterých se bude i nadále pokračovat. Zájem byl i o komponované pořady (Svatojánská noc v Krajince, Odpoledne pro celou rodinu) a projekty s charakterem taneční zábavy (Odpoledne pro seniory, Taneční čaje, Country bál). Vybrané vstupné u některých akcí nestačilo pokrýt náklady, přesto je podle Pavlíkové patrné, že je o ně zájem a při opakování by se mohla návštěvnost ještě zvýšit.

V roce 2010 se také vrátí pořady do kavárny - jazz, literární večer apod., a to asi jednou za čtvrtrok.

Martina Kuželová, mluvčí Městského úřadu Cheb