Letošní ročník je více zaměřený na historický šerm, a tak se lidé dočkali i šermování mečem. Na hrázděném statku mohli návštěvníci nahlédnout pod ruce přadlenám, tkadlenám i nožíři. „Novinkou byla interaktivní výstava Tajemství truhlic našich prababiček, kterou návštěvníky prováděla a do jejíchž tajností nechala nahlédnout Anna Šochová,“ sdělila Vendula Aubrechtová, organizátorka akce.

V obci Nová Ves nedaleko Křižovatky na Chebsku bylo o víkendu veselo. Setkali se zde už počtvrté řemeslníci, šermíři, výtvarníci a nadšenci, kteří oživují historické dovednosti a umění.

Tradičně byla otevřena kovářská a nožířská dílna. Své originální výrobky nabídla kožedělná Hirotarova dílna. Jak se zpracovávala vlna v desátém století, zájemcům přiblížila Vlněná dílna výtvarnice Zuzky Zuberové. K vidění byly další řemeslné dovednosti, jako například předení, tkaní, nabilding a vyšívání.

„Skupina Fratres in Armis nabídla ukázky ze souboje mečem. Pánové předvedli několik soubojů se zbraněmi typickými pro 14. a 15. století, dobu označovanou za vrcholný středověk. Na akci nechyběla ani barokní cukrárna Soni Vojáčkové. K dispozici byly i masové pochoutky.