Hudbu andělů uslyší lidé v neděli 26. července v barokním poutním chrámu v Chlumu svaté Maří. Na koncertu Festivalu uprostřed Evropy zde vystoupí zcela jedinečný mezinárodní soubor Les haulz et les bas hrající středověkou hudbu na hudební nástroje, se kterými jsou tradičně zobrazováni andělé - šalmaje, pumorty, trubky, renesanční pozouny, bubínky, zvonky a další. Inspirují se hudebními motivy zobrazenými na slavných freskách předrenesančních a ranně renesančních malířů Giotta, Fra Angelica nebo Marzala de Sas.

Kvarteto Lez haulz et les bas oživuje zapomenutý obor středověké a renesanční hudby pro dechové nástroje a s velkým úspěchem jej prezentuje na významných světových festivalech. Díla ze 14. a 15. století, mimo jiné od Francesca Landiniho, Johannesa Ciconiae nebo Antonia Zachara da Teramo zazní pod klenbou kostela od slavného bavorského barokního architekta Christopha Dientzenhofera zdobenou právě množstvím malovaných i plastických andělských výjevů. Chrám je součástí probošství českého řádu křižovníků s červenou hvězdou založeného ve třináctém století princeznou Anežkou Přemyslovnou.

Nedělní andělský koncert na Chlumu začne v 15 hodin a vstupné je 150 korun.

(tk)