„Základní myšlenkou přednášky je vlastně opakované zjištění, že umělec je schopen předvídat věci a situace, ke kterým pak v reálu dojde nejen v blízké budoucnosti, ale i budoucnosti značně vzdálené," prozrazuje přednášející PhDr. Věra Kubová. „Připomeneme si, jaké jsou postoje a povinnosti umělce vůči společnosti a jak společnost jeho apelům naslouchá," uvádí. 

„V březnu příštího roku uplyne 130 let od narození Josefa Čapka, který stále zůstává, přitom zcela neoprávněně, ve stínu svého bratra," podotýká knihovnice Mgr. Marie Mudrová, která pořady v přednáškové místnosti zabezpečuje. „Jeho mnohostranná osobnost rozhodně stojí za připomenutí," dodává. Přednáška se bude konat dnes od 18.15 hodin v přednáškové místnosti chebské knihovny.