Janu Kernovou z o.s. na záchranu kostela sv. Wolfganga v Ostrohu:

Občanské sdružení pořádá různé akce na podporu obnovy kostela sv. Wolfanga v Ostrohu. Co chystáte v nejbližší době? Jak pokračujete s opravami?

Na sobotu 19. prosince zveme srdečně všechny příznivce na páté setkání u vánočního stromu. Odehraje se od 17 hodin a v 18 hodin nám zazpívá sbor La Dolce Vita. Na setkání chceme návštěvníky seznámit s činností sdružení. Ve veřejné sbírce jsme letos vybrali 97 tisíc korun, na účtu sdružení je 172 tisíc korun. Dostali jsme 150 korun jako dotace od Krajského úřadu Karlovarského kraje a dalších 500 tisíc korun od Ministerstva kultury ČR. Jako nejdůležitější úkol vidíme dokončení opravy presbytáře.