Po dlouhých letech chátrání se evangelický kostel v Hazlově dočkal důstojného návratu do života. Spolek přátel hazlovského kostelíka připravil na čtyři adventní neděle kulturní akce s vánočním zaměřením.

„Obavy spolku o nezájem veřejnosti se ani v nejmenším nenaplnily,“ uvedl za spolek Jaroslav Gregor.

Na prvním adventním koncertu se sešla více než stovka návštěvníků. „Po úvodním slovu Antonína Podvalského, který přítomné seznámil s plány spojenými s využíváním kostelíka na kulturní a společenské akce, se představil 'pěvecký sbor' složený z dětí z místní mateřské školky.“ Pečlivě nacvičené pásmo lidových písní a koled bylo odměněno bouřlivým potleskem. Ke slovu se pak dostal evangelický kněz Lubomír Líbal, který poděkoval za záchranu kostela a vyjádřil spokojenost s plány na jeho další využití.

Na každou adventní neděli je do programu zařazeno jedno atraktivní překvapení. „Tím prvním bylo vystoupení rodinného kvarteta pana Wolfa z Aše,“ popisoval Gregor. „Dokonalý přednes skladeb vážné hudby s průvodním slovem přítomní diváci odměnili nadšeným aplausem.“ Návštěvníci akce, kteří měli během koncertu možnost bezplatného občerstvení v podobě svařeného vína a vánočního pečiva, odcházeli do svých domovů s pocitem naprosté spokojenosti. Mnozí už marně vyzvídali, jaké překvapení je čeká příští neděli, kdy se v sedmnáct hodin v kostele znovu sejdou.

„Bylo to opravdu pěkné,“ řekl jeden z návštěvníků, šestačtyřicetiletý Jan z Aše. „Skvělé bylo vystoupení místních dětí. Bylo to veselé a hezké.“ Pochválil také to, že hazlovský kostel opět začíná vzkvétat.