První je výstava Vidět sochy sochaře Zdeňka Palcra a fotografa Jana Svobody. Ti se setkali ve výtvarné skupině Máj 57. Palcr Svobodovi zadával zakázky na fotografické reprodukce svých soch a oceňoval jeho originální autorský přístup v tomto žánru. Palcrovy sochy vycházejí z fenomenologicky orientované teorie, podle níž je socha zpřítomněním duchovního světa. V soše – a to nejen Zdeňka Palcra, ale i Stanislava Kolíbala, Aleše Veselého a dalších autorů – nalezl jeden z inspirativních motivů své fotografické tvorby. Přestože Svoboda i Palcr dnes patří ke kánonu českého umění, jejich díla jsou vystavována jen zřídka, zejména kvůli nárokům, které vyžaduje prezentace fotografií citlivých na světlo a soch, jejichž transport je mimořádně obtížný. Tato výstava, doprovázená publikací, je tak ojedinělou příležitostí se opět po delší době s jejich tvorbou setkat.

V malé galerii bude k vidění výstava Koláže Pawła Althamera a Artura Żmijewského, kteří patří mezi nejvýznamnější osobnosti kritického umění – výrazného proudu polského umění, spočívajícího v kritickém zpracování aktuálních témat veřejného života.

V Opus magnum pak začne výstava Aktivní grafiky Vladimíra Boudníka. Právě aktivní grafika byla prvním a největším objevem Vladimíra Boudníka (1924-1968) na poli grafických technik. Dospěl k němu na podzim 1955 díky své práci v továrně.

Galerie výtvarného umění v Chebu, vernisáž 10. dubna od 17 h.