Výstava se koná u příležitosti 90. výročí narození tohoto významného typografa. Milan Kopřiva graficky upravil přes 700 knih a zhotovil také desítky plakátů, katalogů a příležitostných tisků. V 60. letech 20. století vytvářel grafický design prvních ročníků legendárního čtrnáctideníku 100+1 zahraniční zajímavost. Spolupracoval s dvojicí Suchý a Šlitr, a to na podobě plakátů pro divadlo Semafor. Do výčtu českých a slovenských ilustrátorů, grafiků, spisovatelů a fotografů, s nimiž Milan Kopřiva úzce spolupracoval, patří takové osobnosti jako Adolf Born, Miroslav Hucek, Miroslav Horníček, Zdenka Táborská, Petr Hora-Hořejš a mnoho dalších.

Výstava mapuje témata, kterým se Milan Kopřiva věnoval v knižní tvorbě. Představí rovněž makety knih a plakáty. Prohlédnete si rozpracované návrhy typografií a grafik, na kterých vám bude ukázán průběh tvorby Milana Kopřivy, tak jak probíhala v době bez grafických programů, s precizností a výtvarnými nápady Milanu Kopřivovi vlastními. Tvorba představovaného knižního grafika je úzce spjata s městem Mariánské Lázně, kde Milan Kopřiva spoluzaložil „Mariánskolázeňské listy“, pořádal výstavy a vytvořil obálky několika „kulturních přehledů“ a plakátů. Ilustroval rovněž knihy o tomto lázeňském městě.

Vernisáž výstavy, jejímž autorem je Petr Somol, zahájí již zmíněný spisovatel Petr Hora-Hořejš v kinosále muzea. Každý návštěvník obdrží jeden výtisk novin „Výstavní listy“, obsahujících výběr nejzajímavějších prací Milana Kopřivy. Součástí vernisáže bude také otevření veřejné knihovničky Milana Kopřivy. Výstava v mariánskolázeňském muzeu potrvá do neděle 2. 6. 2019.