„Během adventu a o Vánocích se v českých kostelech už od dob středověku četl příběh o narození Ježíše Krista. Pro zvýšení účinku byl s oblibou i dramatizován a uváděn jako součást mše.

Postupně ovšem do příběhu začaly pronikat světské prvky, a tak byla taková představení vykázána před kostel, kde se jich ujali učitelé a žáci, posléze i cechy a lidové drama bylo na světě,“ vysvětlila Martina Pokorná, dramaturgyně Západočeského divadla v Chebu.

„Jedním z nejstarších dochovaných vánočních textů v našich zemích je Rakovnická lidová hra, kterou uváděli v 17. století jezuité ve své rezidenci v Chlumku u Luže ve východních Čechách. Bezmála dvě stě let pak hra čekala na své znovuobjevení v rakovnickém městském archivu, aby se ve 20. a 21. století stala s oblibou uváděnou připomínkou lidových tradic našich předků,“ podotkla.

V první části hry spolu rozmlouvají pastýři o ochraně svěřeného stáda a ve druhé se u jesliček dohadují se třemi králi, jestli je právě narozený Ježíšek pastýř, nebo král. Spor nakonec rozsoudí anděl, který všem zvěstuje, že Ježíšek je pastýřem i králem a že před ním jsou si všichni rovni, pokud ovšem mají čisté srdce. „Nedílnou součástí lidových vánočních her je hudba a zpěv.

Chebské divadlo proto uvádí Rakovnickou vánoční hru se známými i méně známými barokními koledami v podání dětského pěveckého sboru ZUŠ Jindřicha Jindřicha pod vedením sbormistryně Evy Kůrkové,“doplnila Martina Pokorná. Výtvarná stránka inscenace je navíc inspirována lidovým folklorem, obrázky Josefa Lady či tradičními rodinnými betlémy.

Rakovnická vánoční hra bude mít premiéru 30. listopadu v 17 hodin, reprízy se uskuteční 1. prosince v 19 hodin, 9. prosince v 15 a v 17 hodin, 16. prosince v 15 a v 17 hodin a 23. prosince v 15 hodin.