Součástí zahájení výjimečné výstavy byl křest nové knihy historika Jana Nedvěda Cesta ke svobodě – Revoluční listopad v Karlových Varech. Jejím kmotrem byl archeolog Jiří Klsák a proti všem zvyklostem knihu nepolil šampaňským, ale posypal kávou. „Kávu měl Jindra Konečný, který se na knize podílel a jehož památce jsme publikaci věnovali, rád,“ vysvětlil neobvyklý křet Jiří Klsák.

Prolog ke knize napsal senátor a starosta Božího Daru jan Horník. Cesta ke svobodě autora Jana Nedvěda zachycuje momenty sametové revoluce v karlovarských ulicích a institucích. Při jejím psaní vycházel autor z autentického svědectví pamětníků, z nichž někteří byli vůdčími osobnostmi listopadových událostí.

Kniha je rozdělena do tří částí. V první autor poukazuje na provázanost undergroundu s protikomunis­tickou opozicí. "Nutno dodat, že v letech před revolucí se v Praze i dalších městech vyskytovali lidé a nezávislá uskupení, kteří svou téměř podzemní činností chystali půdu pro převrat, i když původně zamýšleli bojovat s režimem. Ten je ke konfrontaci vyzýval zatvrzelostí a perzekucemi, a tím z nich učinil své nepřátele,“ uvádí kniha.

„Kniha informuje hlavně o revolučním listopadu a pokračuje chronologicky uspořádánými informacemi. Nechybí rozhovory s Jiřím Kotkem, Lvem Havlíčkem a Vlastislavem Slížem. Jiří Kotek byl jedním z vůdců revoluce, druhého jsme vybrali jako představitele kultury a známou osobnost a Vlastislava Slíže jako člověka z druhé strany. Před revolucí byl vysokým důstojníkem veřejné bezpečnosti a je velmi dobré si jeho vzpomínky v knize přečíst jako názor druhé strany,“ uvedl Jan Nedvěd.

Celá výstava pak dokumentuje dění v Karlových Varech od padesátých do devadesátých let. Nechybějí dobové artefakty a reálie včetně obývacího pokoje ze sedmdesátých let, podrobné informace o této éře na tabulích. Součástí jsou publikace samizdatu, ale také sebrané spisy Marxe i Lenina.