Příznivci chebské historie, architektury a výtvarného umění si už tento týden přijdou na své. A hned dvojnásobně. Muzeum Cheb (MCH) a Galerie výtvarného umění (GAVU) společně připravily jedinečný projekt Obrazy Chebu.

Výstava mapuje architektonický a urbanistický vývoj města zachycený v díle umělců od konce 15. do 2. poloviny 20. století.

Cílem společné práce je vedle vydání publikace 'Obrazy Chebu' také uspořádání stejnojmenné výstavy, jež proběhne současně v obou institucích.

Více než tři desetiletí již uběhla od konání poslední tematické výstavy věnované proměnám podoby města Chebu v průběhu staletí. V letošním roce spojilo Muzeum Cheb své síly s Galerií výtvarného umění v Chebu k realizaci projektu, mapujícího architektonický a urbanistický vývoj města zachycený v díle profesionálních umělců i amatérů od konce 15. do 2. poloviny 20. století.

„Část výstavní expozice umístěná v prostorách Muzea Cheb bude věnována období od sklonku středověku do konce 19. století a veřejnosti představí více než šest desítek exponátů," uvedl zástupce ředitele chebského muzea Zbyněk Černý.

„Vedle četných grafik a olejomaleb bude možno zhlédnout téměř 150 let starý model Chebu, zhotovený koželužským mistrem Albertem Heroldem, nebo rukopisný plán chebské pevnosti z období napoleonských válek. Zastoupeny budou rovněž četné práce chebských i mimochebských malířů 17. 19. století. Zejména naše sbírka vedut bude v tomto rozsahu představena veřejnosti vůbec poprvé," popsal.

V GAVU Cheb bude představena malba a grafika po roce 1900, které už zcela náleží do oblasti uměleckého zobrazování. „První dva sály jsou věnovány tvorbě českých Němců. Jsou mezi nimi zastoupení dva zdejší, dnes téměř zapomenutí umělci Fritz Pontini a Franz Dietl, kteří vystudovali vídeňskou akademii a dokázali se prosadit na umělecké scéně, aniž by ztratili vazbu na Chebsko, dále místní amatéři, někteří až překvapivě moderního výrazu, a konečně i významné umělecké osobnosti, které se Chebu pouze dotkly v několika pracích," doplnil Marcel Fišer, ředitel GAVU, a podotkl, že jde například o Walthera Klemma, Richarda Teschnera, Richarda Fleissnera či Rudolfa Karáska.

„Větší část výstavy se zaměřuje na období po roce 1945. Vedle jednotlivých obrazů malířů, kteří k Chebu neměli žádnou vazbu, představuje především tvorbu Jana Spáčila, Bojmíra Hutty a Václava Kadlece. Všichni tři na Chebsko přišli po válce a v 50. letech programově zachycovali proměnu města během jeho asanace. Také později tvoří obrazy starého Chebu podstatnou část jejich díla. Výstavu uzavírají dva obrazy významného plzeňského malíře Jiřího Kovaříka, objednané na konci 70. let pro výzdobu chebské radnice," dodal.