Kulaté výročí letos slaví cyklus 'Z Chebu křížem krážem', který pořádá Muzeum Cheb. První přednášky z letošního ročníku se lidé mohou zúčastnit právě dnes a připravená je pro ně 'Afrika očima zoologa'. Nejen o začátcích oblíbeného cyklu Deník mluvil s jeho koordinátorem Jiřím Brabcem.

'Z Chebu křížem krážem' slaví kulaté výročí. Kolikátý ročník cyklu se koná a proč vlastně začalo muzeum tyto přednášky pořádat?

Letos máme jubileum. Pořádáme již desátý ročník našeho přírodovědně cestovatelského cyklu. A proč jsme jej zakládali? Se znovuobsazením místa přírodovědce v chebském muzeu v roce 2004 byla obnovena přírodovědná badatelská činnost spočívající zejména v dokumentaci přírodních hodnot regionu květeny, zvířeny, vegetace, geologie a podobně a v odborném servisu pro veřejnost. Zároveň do náplně práce muzejního přírodovědce patří propagace biologických věd, přírodních hodnot a vztahu k přírodě, kultuře a krajině obecně. A to lze mimo jiné nejefektivněji dělat prostřednictvím přednášek a exkurzí. A zároveň se velmi rychle ukázalo, že je o přírodovědné přednášky v Chebu zájem. Byl jsem na začátku v roce 2005 příjemně překvapen. Dnes si říkám, že není divu. Tehdy zde pravidelně probíhaly přednášky pouze v městské knihovně. Ty jsou také zčásti laděné cestopisně, ale zaměřené spíše na kulturu, společenskovědní obory atd. Dnes je takových akcí mnohem více a zároveň běží oba přednáškové cykly, v muzeu i v knihovně, souběžně. Myslím ale, že se vhodně doplňujeme. Doufám, že to oběma institucím vydrží.

9. ledna 2014
Jan Matějů
Afrika pohledem zoologa

23. ledna 2014
Michael Fokt
Fidži země přátelských kanibalů

20. února 2014
Jiří Moravec
Život mlžných lesů And

3. dubna 2014
Evžen Kůs
Gobi nejen o koni Převalského

Přednášky se konají ve Valdštejnské obrazárně Muzea Cheb, vždy od 17.30 hodin, vstupné činí 20 korun.

Kam nejdál se mohli lidé s chebským muzeem podívat?

Když započteme i letošní ročník, v rámci 42 přednášek jsme navštívili všech sedm světadílů, celkem 41 zemí světa. Byli jsme tedy i na Antarktidě, a to s biologem a botanikem Ladislavem Rektorisem. Pravda, chybí nám ještě exkurze do kontinentální Austrálie, ale profesor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Jan Šuspa Lepš nás zavedl na Papuu Novou Guineu. A tichomořské ostrovy se obvykle pod pojmem Oceánie řadí k australskému kontinentu. Právě Antarktida a Papua byly naše nejvzdálenější a dle mého názoru i nejexotičtější destinace.

To je bohatý výčet. A jaká přednáška zaujala nejvíc vás osobně?

To je velmi těžké říci. Z těch přednášejících, co jsem osobně znal již před jejich účinkováním v Chebu, mám nejraději přednášky Petra Pokorného. Petr je biolog s neobyčejně širokým rozhledem, který se zabývá historií čtvrtohor, zejména prostřednictvím pylové analýzy. Dovede však poutavě vyprávět jak o svých cestách Amazonií, tak o výzkumech v nepřístupných částech Západní Sahary. Pokaždé je putování zasazeno do souvislostí. Já vždy s úžasem hledím, jak mohou být školní ekologické a klimatologické poučky nádherně ilustrovány fotografiemi a doloženy výzkumem. Petr Pokorný k nám do Chebu vždy přinesl nějaké novinky ze světa vědy, a to českým slohem i jazykem bez zbytečných cizích slov.

Pak mne ještě nadchli dva přednášející, kteří mi byli doporučeni našimi návštěvníky. Obě přednášky byly spíše cestopisné, ale byly pro náš cyklus velmi kvalitním a poutavým zpestřením. Prvním byl v roce 2008 Ivan Orel s přednáškou 'Idioti na plavbě kolem světa'. Ten nám přiblížil čtyřletou stavbu a pětiletou plavbu plachetnice Viktoria kolem světa. A Viktoria nebyla ledajaká plachetnice, šlo o repliku lodě kapitána Magalhãese, se kterou se v roce 1519 vydal na plavbu kolem světa. Uznejte, že název to byl přiléhavý.

A ta druhá přednáška?

Tou byla v roce 2012 přednáška 'Uganda a její rituály' v podání Kateřiny Andrlové. Šlo o představení nejen nádherné přírody tropické východní Afriky, ale hlavně života tamních obyvatel, jejich nátury, rituálů, radostí a strastí. Já osobně jsem tehdy pochopil, jak vlastně může být tenká hranice mezi vhodnou a nevhodnou pomocí takzvaným rozvojovým zemím. A pokud mají takovéto projekty, například adopce na dálku a další, přinést do určených zemí efekt, musí být dělány s rozmyslem a lidmi, kteří danou oblast dobře znají. Naši pravidelní návštěvníci ale třeba nejzajímavější přednášky viděli zcela jinak.

Řekněte, jak je složité přednášky zorganizovat?

Nepovažuji to za nic složitého. V principu potřebujete jen tři věci zázemí, něco málo financí a schopné přednášející. K zázemí patří přednášková místnost, technika a vstřícní kolegové ochotní pomoci. A to všechno v muzeu máme. S financemi je to o malinko horší. Poměrně dost stojí propagace, se kterou nám bohudík zdarma pomáhají regionální média. Přednášející pak dostávají symbolický honorář, který jakžtakž zaplatí cestu do Chebu. Naštěstí na přírodopisné přednášky a exkurze téměř každoročně přispívá město Cheb ze svého grantového systému. Velkou část nákladů pak hradí Muzeum Cheb. Co se týče přednášejících, ze začátku jsem zval jen kamarády a kolegy biology. Pak jsem pochopil, že většina schopných přednášejících to dělá zejména pro radost a jsou ochotni přijet opravdu za režijní náklady. Profesionální přednášející, kteří si řeknou pět a více tisíc za přednášku, u nás neuvidíte. Já však doufám, že kvalitě to neubírá.

Jaká témata, jaké země budou na programu letošního ročníku a koho do Chebu přivedete?

Chtěl jsem na jubilejní ročník atraktivní témata, zajímavé lidi. Až nakonec mi došlo, že budeme mít letos samé zoology. Já však myslím, že to nevadí, přednášky rozhodně nebudou jen o zvířatech. S nimi ale letos začneme. A to rovnou s těmi největšími suchozemskými savci slony a dalšími africkými zvířaty. Přednáška Jana Matějů 'Afrika očima zoologa' ve čtvrtek 9. ledna od 17.30 hodin v Muzeu Cheb je tentokrát vhodná i pro mladší návštěvníky, například pro zájemce ze druhého stupně základních škol. Koneckonců, koho z nás by v určité části života alespoň trochu nezaujala taková zvířata, jako jsou zebry, nosorožci, žirafy, sloni či různé druhy antilop? A víte, že to není náhoda, že zrovna v Africe je tolik velkých zvířat?

Dalším tématem bude 23. ledna přírodovědně cestopisná klasika 'Fidži země přátelských kanibalů'. Přednášejícího Michaela Fokta jsem poprvé slyšel až vloni na podzim, byť mi jméno bylo velmi povědomé. Z jeho přednášky na téma zvířecích smyslů jsem byl nadšen a až doma jsem si jeho jméno spojil s knihami, které máme v rodinné knihovničce.

A alespoň krátce o dvou dalších. V únoru přivítáme Jiřího Moravce, vedoucího zoologického oddělení Národního muzea. Ten strávil v tropech celého světa mnoho měsíců a k nám do Chebu přiveze téma mlžných lesů, konkrétně 20. února v přednášce 'Život mlžných lesů And'. A já osobně se i moc těším na 3. dubna, kdy se podíváme do Mongolska v přednášce 'Gobi nejen o koni Převalského'. Průvodcem nám nebude nikdo jiný než Evžen Kůs, dlouholetý odborník zoologické zahrady v Praze, který se podílí na záchraně a navrácení koně Převalského do původních biotopů.

V rámci cyklu Z Chebu křížem krážem se ale s návštěvníky nevydáváte jen do dalekých krajin, že?

To je pravda. V některých letech bývají jedna či dvě přednášky věnovány regionálním přírodovědným tématům. Těžiště seznamování s přírodou našeho kraje však leží v desítkách přírodovědných exkurzí, které každoročně v nejzápadnějších Čechách pořádá skupina nadšenců z několika institucí od Domažlic po Jáchymov. Muzeum Cheb se na cca čtvrtině z nich každoročně aktivně podílí. To je ale na delší povídání. Koneckonců na jaře začne také jubilejní, desátý ročník 'Pojďte s námi do přírody', jak této terénní části našich aktivit říkáme.