Knihovna a Muzeum Aš
http://www.knihovna-as.cz
l.fialova@knihovna-as.cz
354 52 52 64

Podzimní dílna - výroba podzimních dekorací
Besedy pro MŠ, ZŠ Sluníčkové odpoledne - výtvarná dílna Beseda J.Kotounové - Jak jsem psala pohádky Malý archeolog - odhalování záhady a sestavování vlastních muzejních exponátů

Přednáška spisovatele Vlastimila Vondrušky - "Oldřich z Chlumu - historický román a skutečnost" Tvořivé seniorky - výstava prací obyvatelek místního domu s pečovatelskou službou

Setkání se zástupci státní správy a samosprávy, poslanci, senátory, Dny otevřených dveří, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků,
Pasování čtenářů Týden čtení - studenti Gymnázia Aš seznamují s knihami, které by dětem čtvrtých tříd doporučili

Bochov
Městská knihovna a infocentrum Bochov
http://mesto-bochov.cz
knihovna@mesto-bochov.cz
353902257

Čtení pohádek Karla Jaromíra Erbena - 5. 10. 2011 - ZŠ Bochov
Dny otevřených dveří, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků,

Březová
Městská knihovna Březová
http://
knirova@mu-brezova.cz

Scénické čtení Kytice pořad k 200-letému narození K.J.Erbena
Pořad k 200letému výročí narození K.J.Erbena 03.06.2011 žáci 6.-9.tříd. divadelní soubor Lupínek, Deváťáci čtou prvňákům pohádku a neb, jak nás ve škole naučili číst 06.10.2011, Práce s on line katalogem žáci 4.-7.tříd.
Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků,

Děpoltovice
Obecní knihovna
knihovna.depoltovice@volny.cz

Velké říjnové společné čtení, Dny otevřených dveří,

Františkovy Lázně
Městská knihovna Františkovy Lázně
http://www.knihovnafl.org
info@knihovnafl.org
354 542 358

3. - 7.10.2011 Každé ráno se bude podávat ranní káva a čaj. 3. 10. 2011 Vyhlášení soutěže na návrh Loga knihovny.
3. 10. 2011 Divadelní představení "Zeleninová pohádka" - Divadlo Aš Vyhlášení výtvarné soutěže pro děti ze školní družiny na téma :"Kraj pohádek - kraj knih" Možnost vyrábění obalu na knížku a ilustarce příběhu. Vědomostní kvíz o ceny.
29. 9. 2011 Beseda se spisovatelem Vlastimilem Vondruškou
Velké říjnové společné čtení, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků,

Habartov
Městská knihovna Habartov
meskhabartov@quick.cz

dny otevřených dveří pro návštěvníky, amnestie pro čtenáře s upomínkou, osvobození od poplatku, registrace nových čtenářů do konce roku zdarma
scénické čtení k projektu 200 let s Erbenem - Kytice, v podání sokolovského divadla 3.10.2011 - pro vyšší stupeň ZŠ
8.10.2011 - beseda na téma "Četnické humoresky" kniha a seriál s plk. JUDR. Michalem Dlouhým

Hazlov
obecní knihovna Hazlov

pro děti MŠ a ZŠ -společné čtení, soutěže v malování, čtení jazykolamů
Velké říjnové společné čtení, Dny otevřených dveří, Burzy nebo prodej vyřazených knih, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků,

Cheb
Městská knihovna v Chebu
http://www.knih-cheb.cz
Marie.Mudrova@knih-cheb.cz
354 422 268

písemná soutěž "Osobnosti, které prošly naším městem"
vernisáž Šperky s módní přehlídkou - dospělí i děti
Dny otevřených dveří, Přihlašování nových čtenářů zdarma,

Chodov
Městská knihovna Chodov
http://www.knihovnachodov.cz/
marievalentova75@seznam.cz
724 318 747

děti, dospělí, senioři
4. října od 9.00 Záhájení Seniorských dnů 4. října od 9.30 Babka Ťapka na kraji světa neb Nový Zéland očima české babičky. Autorské čtení cestopisu Anny Johany Nyklové doplněné promítáním fotografií.
6. října od 10.00 Rodinka "Veselý podzim" pásmo pohádek, básniček a povídání pro rodiče s dětmi od 2 do 6 let
5. října od 15 do 17.00 Hry a soutěže na dětském oddělení 5. října od 17.00 Večerníček: čtení pohádek a loutkové divadlo
7. října od 10.00 Beseda pro denní stacionář Mateřídouška
7. října od 9.00 do 15.00 Jiný kraj - jiný mrav. Výstava kuchařek z různých částí světa
8. října od 9.00 do 12.00 Rodinné dopoledne v knihovně 5. října Večerníček

Dny otevřených dveří, Burzy nebo prodej vyřazených knih, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků,
od 3.do 7.10.Prezentace čtečky elektronických knih Amazon Kindle 3. Čtenáři si ji budou moci po skončení Týdne knihoven zapůjčit. od 3. do 7.10 Miniškolení na PC pro veřejnost 3. 10. od 9.00 do 18.00 Burza knih 3. 10. od 17.00 Stroj času - Alžběta I. 6. října od 14.00 do 17.00 Výtvarná dílnička

Jáchymov
Městská knihovna Jáchymov
http://www.jachymov.knihovna.info
knihovna.jachymov@tiscali.cz
353 808 122

Čteme si a kreslíme z pohádek J.K.Erbena
Velké říjnové společné čtení, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků,

Karlovy Vary
Městská knihovna Karlovy Vary
http://www.mestskaknihovnakv.cz
jandova.andrea@seznam.cz
725 533 341

Amnestie na upomínky Registrace nových čtenářů zdarma Fotografická soutěž Můj nejkrásnější houbařský úlovek
Akce k projektu Celé Česko čte dětem-celý týden 6.10.Beseda s ilustrátorem Tomášem Řízkem
3.10.Babka Ťapka na kraji světa aneb Nový Zéland očima české babičky - autorské čtení a autogramiáda knihy Anny Nyklové
Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků,

Karlovy Vary
Krajská knihovna Karlovy Vary
http://www.knihovna.kvary.cz
petrova@knihovnakv.cz
353 502 819

3. 10. Vyhlášení 5. ročníku Literární soutěže KKKV, patron soutěže spisovatel Martin Ryšavý 7. 10. v 16 hodin HODINKA OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, pro zájemce prohlídka zázemí knihovny celý týden čtenářská amnestie, registrace nových čtenářů zdarma

6. 10. 10:00 - Literární klub seniorů (Studijní odd. Lidická) 7. 10. 17:00 - Literární kavárna - autorské čtení Petra Chalupy z knihy KLUCI Z ULICE. Kniha vzpomínek autora na dětský a klukovská dobrodružství v poválečných letech prožitá v jedné z ulic karlovarské čtvrti Tuhnice (Studijní odd. Lidická)

5. 10. STŘEDA S POHÁDKOU - program pro děti předškolního věku a jejich rodiče. Čas strávený s pohádkou (četba či dramatizace pohádky pro nejmenší), výtvarná dílnička, pohádkové soutěže (dětské odd. Dvory)

5. 10. v 10 hodin - ANTISEMITISMUS kořeny a důsledky - přednáška pro studenty středních škol (sál Dvory) 7. 10. v 15 hodin - PÁTEČNÍ HRÁTKY - odpoledne plné zábavných her a vědomostních soutěží. (dětské odd. Dvory) 8. 10. 10 - 19 hodin - Pár kroků k lesu Řáholci, aneb POCTA VÁCLAVU ČTVRTKOVI - celodenní program plný četby, soutěží, výtvarných dílniček; celý den se budeme věnovat tvorbě Václava Čtvrtka (dětské odd. Dvory)

3. 10. v 16 hodin - CESTY DO RÁJE - O Oceánii, Mikronésii, záhadách Velikonočních ostrovů a konci světa podle Mayů bude hovořit známý český cestovatel, etnolog a spisovatel Dr. Miloslav Stingl. Vstupné 40,-- Kč. Pořad bude simultánně tlumočen do českého znakového jazyka. Pro neslyšící a nevidomé vstup zdarma.(sál Dvory)

5. 10. v 16:30 ANTISEMITISMUS kořeny a důsledky, přednáška pro veřejnost z celoročního projektu podporovaného NFOH (sál Dvory) 6. 10. v 16 hodin - LESY KOLEM NÁS, vernisáž výstavy a vyhodnocení nejlepších prací z výtvarné soutěže pro děti pořádané ve spolupráci s Lesy ČR, s.p. (sál Dvory, hala Dvory) 7. 10. v 17 hodin - POKUS O REKORD - 2. ročník recesistické akce. Pokud o vytvoření co nejdelšího hada, jehož články tvoří čtenáři knihovny s knihou na hlavě. Loňský had měl 42 částí.(hala Dvory)

Dny otevřených dveří, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků,
3. 10. v 17:30 DAVID KURC - FOTOGRAFIE, vernisáž výstavy (kavárna Dvory)

Královské Poříčí
Obecní knihovna Královské Poříčí
http://www.kralovskeporici.cz
knihovnakporici@seznam.cz
352 350 527

Posezení v knihovně se čtenáři knihovny --- besedování o nejnovějších titulech, o tom, co by rádi čtenáři změnili a čím by knihovnické služby obohatili (pro dospělé čtenáře a pro mládež)
Beseda o K.J. Erbenovi - život a dílo a vliv na českou literaturu a životy nás čtenářů (3.10.)
Společná četba - Červený panáček a následná výtvarná podzimní dílna (5.10.)
Besedy o tvorbě Pavla Čecha --- dramatizace knihy O zahradě (pro MŠ a ZŠ) (4.10.)
Beseda o K.J. Erbenovi - život a dílo a vliv na českou literaturu a životy nás čtenářů (pro seniory z LDN Toreal v K.Poříčí) (3.10.)
K.J.Erben - komiksová dílna spojená s četbou (ovlivněná komiksovou Kyticí) (6.10.)
Velké říjnové společné čtení, Dny otevřených dveří, Burzy nebo prodej vyřazených knih, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků,

Kraslice
Městská knihovna Kraslice, příspěvková organizace
http://www.mk--kraslice.cz
info@mk-kraslice.cz
352 606 511

Pro čtenáře a návštěvníky bez rozdílu věku: Labužnické čtení - nejen pro tento týden Výstava výrobků z kukuřičného šustí (19. 9. - 27. 10.) Vwřejný internet - internetové poradenství (3. - 31. 10.) Výstava prací dětských čtenářů s podzimní tématikou (3.10.-30.11.)
7. Pohádkový podzim (3.10. - 30.11.) Středeční čtení (5., 12., 19., 26. 10.) Knihovnická dílna - 6.10.
Tématická vycházka - historie železnice v Kraslicích - 8. 10.
Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků,

Kynšperk nad ohří
městská knihovna
http://www.kynsperk.knihovna.info
knihovnakynsperk@quick.cz
352683278

Základy práce na počítači ( každý výpůjční den )
Soutěže ( 5.10 )
Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků,

Lázně Kynžvart
Městská knihovna
http://laznekynzvart.knihovna.info
knihovna@laznekynzvart.cz
354 691 214

Děti jsou pozvané na besedy 10.10 a 11.10. ZŠ-celý první stupeň
Dny otevřených dveří, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků,
21.10 Strašidelná cesta pro děti a rodiče,výstava knih pro děti.

Loket
Městská knihovna
http://www.mkloket.cz
knihovna@mkloket.cz
352 684 229

3.-9.10. KNIŽNÍ BURZA PRO MALÉ I VELKÉ 4.10. KYTICE - KOMPONOVANÝ VEČER: 17:00 ERBEN A KYTICE V KOMIKSU (vernisáž výstavy autorských listů výtvarníků Tomáše Chluda a Báry Čechové ke knižnímu komiksu Kytice) 18:00 Divadlo bez zákulisí - KYTICE (divadelní představení Kytice inspirované sbírkou básní Karla Jaromíra Erbena) 6.10. PŘEDNÁŠKA PhDr. VLASÁKA O LOKETSKÝCH KRONIKÁCH
5. 10. 12:00 - 16:00 HERNÍ ODPOLEDNE (Rádi si hrajete, jste soutěživí? Přijďte si zahrát stolní hry. Srdečně zveme děti i dospělé na Herní odpoledne v knihovně.)
Burzy nebo prodej vyřazených knih,

Lomnice
Obecní knihovna Lomnice
http://www.lomnice.knihovna.cz
knihovna@obeclomnice.cz
352627940

5.10. Osobní návštěva doma - u nepohyblivých občanům obce.Nabídka donášky knih jednou měsíčně.
3.10. Ochotnické divadlo - literární pásmo Kytice 3.10. Provázkiáda 5.10. Maratónské čtení
Velké říjnové společné čtení, Dny otevřených dveří, Amnestie dlužníků,
Nabídka nové služby čtenářům - půjčování elektronických knih

Mariánské Lázně
Městská knihovna Mariánské Lázně
http://knihovnaml.cz
alenasamkova@seznam.cz
354 622 115

E-mailová pošta, rady a založení e-mailové schránky, 3.-7.10.2011
Jak vzniká kniha? Vědomostní test, 3.-7.10.2011
Krušnohorské proroctví, autorské čtení a vyprávění, 5.10.2011
Amnestie dlužníků,


Nejdek
Městská knihovna Nejdek
http://http://www.nejdekkarlovyvary.knihovna.info/
v.satynkova@nejdek.cz
353925186

děti, dospělí
výtvarná dílnička -3.-7.10.
amnestie, výtvarná dílna - 3.-7.10.

Burzy nebo prodej vyřazených knih, Amnestie dlužníků,
vyhlášení nejpilnějšího čtenáře dospělého oddělení

Nová Role
Základní knihovna v Nové roli
http://knihovna.novarole.cz
knihovnap@novarole.cz
353 951 101

Pracujeme s počítači - každý půjčovní den v dopoledních hodinách
Z pohádky do pohádky - středa 5.října- pásmo básniček, písniček, pohádek pro rodiče s dětmi
Velká Novorolská hra - soutěžní hra pro druhý stupeň základní školy Znáš pohádky Václava Čtvrtka - soutěžní hra pro první stupeň Čteme pro děti Kuňky z žabí tůňky - čtvrtek 16.00-17.00 Noc v Českém království - spaní v knihovně spojené s vyhledáváním informací o českých panovnících - pátek
Kristina Folprechtová, Jitka a Richard Kantovi: vitráže, sochy obrazy - výstava
Burzy nebo prodej vyřazených knih, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků,

Nová Role
Obecní knihovna Mezirolí
http://www.knihovnameziroli.websnadno.cz
knihovnamzr@tiscali.cz
353 951 018

ve výpůjční den kvízy a malování na téma "Jak si představuji Kraj knihoven"
5.10. večer pro seniory - práce s počítačem, čtení
7.10. odpoledne pro děti - čtení, soutěže, tvořivá dílna
Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků,

Nové Sedlo
Městská knihovna Nové Sedlo
http://www.knihovnanovesedlo.cz
mknsedlo@volny.cz
352358117

Nové Sedlo s NOVOU KNIHOVNOU. dne 5.9.2011 byla dána do provozu zcela nová knihovna.
od 3.-9.10registrace zdarma
3.-9.dny otevřených dveří
3.-9.10.2011 Týden v knihovně: soutěže,výtvarná dílna,čtení,výstavy. V týdnu knihoven se mění koruny v kaštany a žaludy, to znamená 1,-Kč = 1 kaštan nebo 1 žalud i s čepicí
24.10. 2011 schénické čtení "Kytice"
Setkání se zástupci státní správy a samosprávy, poslanci, senátory, Dny otevřených dveří, Burzy nebo prodej vyřazených knih, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků,

Obříství 84
Místní knihovna v Obříství
http:///www.knihovnaobristvi.webk.cz
knihovna.obristvi@seznam.cz

3.10.2011 děti 2.tř. ZŠ Obříství v knihovně, registrace všech dětí a společné velké čtení 1. 10. 2011 tvořivá dílna pro děti na Obřístevském posvícení 1.10.2011 kreslení na téma „Pohádkové postavy“na Obřístevském posvícení
Velké říjnové společné čtení, Dny otevřených dveří, Burzy nebo prodej vyřazených knih, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků,
1. 10. 2011 prezentace knihovny na Obřístevském posvícení

Ostrov
Městská knihovna Ostrov
http://www.mkostov.cz
rditelka@mkostrov.cz
353 434 301

3. - 8. 10. Poznejte svou knihovnu - exkurze pro všechny věkové skupiny
3. - 8. 10. S kočárkem do knihovny - výstava leporel, omalovánky
3. 8. 10. - Malujeme oblíbeného hrdinu
7. 10. Ruku v ruce, aneb čtení nás baví- hodnotí se věkové zastoupení rodin (od batolat po seniory)
Setkání se zástupci státní správy a samosprávy, poslanci, senátory, Dny otevřených dveří, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků,
9. 10 - Jaroslav Dušek a Mnislav Zelený Atapama - společná beseda na téma Čas - ve spolupráci se společností Taši Delé

Plesná
Městská knihovna
http://knihovna.mestoplesna.cz
plesnaknihovna@centrum.cz
354596504

Pro děti základní školy - 1. stupeň, vyprávění o vzniku knihoven, vývoji písma, kvízy a hádanky, společné čtení 3. - 7. 10. 2011
Velké říjnové společné čtení, Setkání se zástupci státní správy a samosprávy, poslanci, senátory, Dny otevřených dveří, Burzy nebo prodej vyřazených knih, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků,

Rotava
Městská knihovna Rotava
knihovna@rotava.cz

Dny otevřených dveří, Přihlašování nových čtenářů zdarma, Amnestie dlužníků,
3.10.v 15.00 hod. Hrajene si s draky - odpoledne pro šikovné, soutěživé děti a vyhodnocení prázdninové literární soutěže

Sokolov
Městská knihovna Sokolov
http://www.mksokolov.cz
drobeckova@mksokolov.cz
352 602 067

3.-7.10.,9.00-10.00 Základy práce na PC pro seniory
4.10.v 17.00 Staroegyptské chrámy, náboženské nauky a mystéria. Přednáška egyptologa prof.PhDr.Miroslava Vernera,DrSc.
3.10. Předčítání v Domě s pečovatelskou službou
8.- 9.10. Čteme rychleji, čteme lépe - víkendový seminář rychločtení
Amnestie dlužníků,

Teplá
Knihovna s infocentrem Teplá
http://www.tepla.knihovna.info
knihovna@seznam.cz
353 392 207

Znáte naši knihovnu? - celý týden
Medailonky regionálních autorů - pro všechny, celý týden Bibliohelp - celý týden Výstava o J. Suchém - celý týden
Burzy nebo prodej vyřazených knih, Amnestie dlužníků,