Předchozí
1 z 6
Další

Život Jakuba Jestřába je spjatý s první pomocí

V soukromém životě a ve volném čase spolupracuje s Oblastním spolkem Českého červeného kříže v Chebu a je jeho tajemníkem.

Myslím, že jsem se úplně prvně setkal s první pomocí někdy na prvním stupni základní školy, kde nám paní učitelka říkala, jaké máme národní tísňové linky a že je správné pomáhat. Pak až na Střední zdravotnické škole v Chebu, jejímž absolventem už nějaký ten rok jsem, tam jsem „přičichl“ nejen k první pomoci, ale především k pomoci druhým a dále to rozvíjel a rozvíjím na vysoké škole.

Život Jakuba Jestřába je spjatý s první pomocí.Zdroj: Archív Jakuba Jestřába

Dnes se primárně věnuji rehabilitační psychosociální péči. A první pomoc, kde vzdělávám výhradně dospělé, mi zůstala koníčkem.

Život Jakuba Jestřába je spjatý s první pomocí.Zdroj: Archív Jakuba Jestřába

Při této profesi mě nejvíc těší práce s lidmi, protože mě neskutečně interakce při výuce baví. Učí se nejen účastníci, ale i já s nimi, protože každá skupina je jiná a přináší nové výzvy. Jako určitý bonus vnímám to, že je to práce, která má skutečný smysl a hmatatelné výsledky, které jsou za ní vidět.

Život Jakuba Jestřába je spjatý s první pomocí.Zdroj: Archív Jakuba Jestřába

 Lidé mají o tento druh služby zájem. A to jak v oblasti povinných školení, tak i dobrovolných školení, což jsou hovorově laici, zdravotníci na dětské tábory a školy v přírodě a podobně. V roce 2018 jsme se pohybovali v počtech něco málo nad 1000 proškolených v první pomoci a více jak 1100 hodin zdravotnických služeb. V loňském roce se nám podařilo ošetřit 309 zranění.

Život Jakuba Jestřába je spjatý s první pomocí.Zdroj: Archív Jakuba Jestřába

Nabízíme školení nejen pro laiky, ale také profesionály ze zdravotnictví, ale i oborů mimo něj. Hodinově se pohybujeme od 4 57 hodin a naprostou většinu vzdělávacích norem máme zaakreditovanou, ať už se jedná o akreditace udělené Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy či evropským certifikátem první pomoci a mnohými dalšími.

Život Jakuba Jestřába je spjatý s první pomocí.Zdroj: Archív Jakuba Jestřába

Dokonce plánujeme rozšíření o další, jakožto Ministerstvo zdravotnictví a vnitra. Myslím, že v tomto na sebe můžeme být hrdí, protože pro jejich udělení je nutná nejen skvělá příprava podkladů, ale také kvalitní pedagogický sbor, který má vzdělání a dále na sobě kontinuálně pracuje, a výborné materiálně- technické zabezpečení, což jsou anatomické modely, resuscitační torza, automatické externí defibrilátory a další.

Život Jakuba Jestřába je spjatý s první pomocí.Zdroj: Archív Jakuba Jestřába