Vážení a drazí přátelé!

Po ostudě s odhalenými 61 pěstírnami marihuany Vietnamců v České republice a našem konstruktivním jednání očekává Národní protidrogová centrála Policie ČR i Útvar pro odhalování organizovaného zločinu Policie ČR a zejména široká veřejnost, kdy už bude zřízena nějaká telefonní linka, na kterou mohou Vietnamci žijící u nás i naši občané oznamovat závažnou trestnou činnost některých Vietnamců. Od našeho jednání již uplynula řada dní a stále není „horká telefonní linka“ zřízena. Naléhavě Vás proto prosím a žádám o urychlené zřízení této telefonní linky, děkuji Vám.

Veřejnoprávní Česká televize (ČT 1) odvysílala 20. července reportáž o tom, jak jsou zprostředkovatelskými agenturami Vietnamcům pracujícím v Plzni v závodě Panasonic protiprávně odebrány cestovní pasy, jak jim chybí naše platné zdravotní pojištění (mají neplatné podvodné ukrajinské zdravotní pojištění) a jak jim je měsíčně ubytovatelem strháváno 7 000,- Kč za nedůstojné ubytování, tedy jak jsou de facto svými vietnamskými zprostředkovateli u nás zotročováni.

Pražský DENÍK zveřejnil 21. července celostránkovou reportáž o tom, jak v Holešovické tržnici v Praze nabízejí Vietnamci trička s neonacistickými symboly, což veřejnost právem odsuzuje.

Tento týden všechny televize, rozhlasy i noviny zveřejňují reportáže s fotografiemi o tom, jak Vietnamci na Chebsku hromadně zabíjejí psy a zveřejněné televizní reportáže i fotografie v tisku jsou velmi otřesné, barbarské, hnusné a zavrženíhodné. Vzbuzují nenávist k Vietnamcům žijícím u nás, což mi potvrdil i dnešní e-mail, který jsem dostal od jedno občanky Prahy 4. Potvrdila v něm, že díky zabíjení psů Vietnamci na jídlo se veřejnost od vietnamské komunity odvrací a hrozí dokonce trestání Vietnamců, kteří zabíjejí psy i kočky, lynčováním od rozhořčené veřejnosti.

Všechny mnou uvedené 4 trestné činy Vietnamců žijících v České republice velmi hrubě poškozují pověst celé vietnamské komunity a je podivné, že všechny tyto závažné excesy vznikly v této době. Je proto nutné této závažné kriminální činnosti rychle zamezit a proto Vás prosím o zřízení zvláštní telefonní linky a svolání mimořádného sjezdu všech organizací Vietnamců v České republice, která by měla tuto situaci vyřešit. Rád na této akci vystoupím se svým příspěvkem. Veřejnost díky sdělovacím prostředkům musí z této akce poznat, že velvyslanectví VSR v ČR i Svaz Vietnamců v ČR nejsou k těmto negativním jevům některých Vietnamců u nás lhostejní a že chcete tomu zamezit.

Marcel Winter, Předseda Česko - vietnamské společnosti