Z bývalých klimentovských kasáren by mohla v budoucnu být nová atraktivní obytná čtvrť. Určitě skvělý záměr, který se dobře poslouchá! Jenže bohužel co Čech, to skeptik. Zejména slyšíme–li o miliardových investicích. Vždyť kolik už v našem regionu mělo vyrůst třeba lukrativních stáčíren minerálních vod a speciálních velkých gastronomických zařízení. Bohužel pro případné budoucí zahraniční investory byla častokrát zajímavá jen ta levná pracovní síla na Chebsku a z mnoho projektů nakonec sešlo. Nezbývá jen přát Hleďsebským, ať se dobrá věc zdaří, ať v bývalém vojenském areálu mladí seženou bydlení a vůbec ať tady lidé přijdou k zajímavému zaměstnání. Tak snad…