Veřejný pořádek. To je to, čím se mají hlavně zabývat městští policisté. Radar ať používají dopraváci a strážníci ať hlídají majitele psů, prostitutky nebo řidiče, kteří neplatí za parkování. Tak se nechávají slyšet zastánci svobody, či spíše anarchie na našich silnicích. Zapomínají, že součástí veřejného pořádku ve městě je i dodržování dopravních předpisů.
Proto říkám radaru ano, a ještě houšť. Ale hlavně kvůli tomu nezapomínat ani na ostatní kontrolní činnost. Majitelé psů nám totiž v Chebu v poslední době poněkud zvlčili.