Obě společnosti si jdou jen za svým. Ale proč by se neměl pacient svobodně rozhodnout, ve kterém zařízení bude pobývat? Proč se od příbuzných dozvídám o nepřiměřeném nátlaku na podpis jakýchsi dokumentů? Je mi velice líto, že se mi nepodařilo zastihnout manažerku Carvacu, aby svědectví rodinných příslušníků vyvrátila či potvrdila nebo aby vysvětlila čtenářům a hlavně klientům léčebny postup odcházejícího provozovatele. Věřme jen, že se ti lidé nestanou také rukojmími, jako jsme toho byli v poslední době svědky i z jiných odvětví.