Komentovat, kritizovat a žalovat se stalo naším národním sportem. A tak pejskaři žalují na cyklisty, ti na chodce, chodci na řidiče a tak dále. Nakonec to odnesou strážníci, protože ti jediní znají městské vyhlášky. Aby ne, když jsou za to placení. Za to vy každou svou pokutou přispíváte, vážení občané, do městské kasy. Ovšem vlastnictví psa se asi ve městě stane luxusem, který si bude moci dovolit jen ten, kdo má vlastní pozemek, kde se pejsek vyběhá…