Oheň je dobrý pomocník, ale zlý pán. Toho jsme byli svědky o Filipojakubské noci, kdy se na jedné straně mnoho lidí radovalo, když hořely čarodějnice, na straně druhé se několik lidí zhroutilo, když hořela firma v Hradisku. Šlehající plameny přinášely jedněm radost, druhým smutek. Viděla jsem slzy v očích majitele shořelé firmy. I muži pláčou. Zvláště v takových situacích. Viděla jsem radost v očích dětí. Přejme jim to, jen dbejme na prevenci a na to, aby se jednou jejich radost nezměnila v slzy. Zároveň si zaslouží poděkování hasiči. Za to, že se zasloužili o radost i za to, že celou noc hasili firmu plačícího muže.