Soud rozhodl, že šlo o to, aby obžalovaní muži vylákali z cizinců peníze. Dobrá. Já ale nepochopím, jak je možné, že se předmětem obchodu mohlo stát dítě. Kdyby kupci byli skuteční, co by následovalo? Opravdu by se otec zbavil vlastního dítěte? Jak to vůbec mohlo někoho napadnout? Spousta otázek, na které těžko získáme odpověď. Já osobně bych všechny, kteří jakýmkoliv způsobem ublíží děcku, trestala tvrdě. Jakékoliv chování a jednání od nás děti jen odkoukávají a učí se. Když jim ublížíme, budou v dospělosti považovat podobné jednání za normální a mnohonásobně nám to vrátí. Stálo by za to, zamyslet se sami nad sebou, než začneme něco dělat.

Komentovaný článek najdete zde:

Soud viníkům neprokázal úmysl prodat dítě