Dne 18. února 2009 proběhla na území Chebska dopravně bezpečnostní akce, během níž policisté zkontrolovali 243 osobních vozidel a zjistili 47 přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a uložili za ně blokové pokuty v celkové výši 22.200,- Kč. Dvanáct řidičů nepoužili bezpečnostní pásy, jeden řidič nepoužil pro své dítě zádržný systém. Ve čtyřech případech se jednalo o nevyhovující technický stav vozidla, v jednom případě byla zjištěna jízda bez řidičského oprávnění/bez řidičského průkazu.

(pčr)