První události začali hasiči řešit po šesté hodině odpoledne, kdy na území kraje dorazily silné bouřky. Desítky popadaných stromů zcela zablokovaly silnici z Kostelní Břízy na Rovnou, hasičům se komunikaci podařilo zprůjezdnit po dvou hodinách. Další popadané stromy pak hasiči odstranili z cest u Bublavy, Milhostova, Kaceřova, Skalné, Kraslic, Oloví či Aše. U Šindelové začal strom po pádu na dráty s elektrickým vedením hořet, hasiči strom rozřezali a uhasili.
V pozdějších večerních a poté nočních hodinách začala hasiče zaměstnávat více voda než stromy. Odčerpávat vodu vyjížděli hasiči během noci ve třech desítkách případů. Jednalo se o přitékající vodu z okolních polí a luk či rozvodněné místní potoky. Voda zcela zaplavila silnice v okolí Kynšperka, komunikace u Chotíkova, Liboce či Nebanic bylo nutné zcela uzavřít, místy bylo na silnici až půl metru vody. U Odravy uvízlo na zatopené silnici osobní auto, pomoc řidiči museli přivolaní hasiči. S odčerpáváním vody pomáhali hasiči v Horních Pochlovicích, Kaceřově, Chebu, Habartově, Perninku, Jindřichovicích, Lítově, Perninku, Dolním Rychnově, Františkových Lázních, Dasnicích či Milíkově. Nejhorší situace byla v okolí Kynšperka nad Ohří. Zde hasiči rozdělili zaplavené území na tři sektory – samotný Kynšperk a okolí, Nebanice a Kačerov. V Lítově voda zaplavila celý areál firmy Glasbel a následně i nedaleký penzion. V Nebanicích voda vyplavila ulici s rodinnými domy, z kanalizace, která nestíhala pobírat množství přitékající vody, se do ulice a do domů dostaly splašky. Hasiči zde odčerpávali přímo z kanalizace, zároveň nejvíc ohrožené domy chránili protipovodňovými stěnami z pytlů s pískem. V Liboci voda zcela zaplavila náves obce, i zde museli hasiči chránit domy povodňovými zábranami.
Pro zajištění dostatečné zásoby pytlů s pískem vydali hasiči pytle ze svého skladu, zajistili přivezení písku a samotné napytlování. Následně rozváželi připravené pytle s pískem na všechna místa v kraji, kde bylo potřeba stavět povodňové zábrany.

Záchrana osob a zvířat

Na několika místech museli hasiči zajistit i bezpečí ohroženým osobám. V Dasnicích přitékající voda ohrožovala rodinný dům natolik, že hasiči rozhodli o evakuaci dvou osob z tohoto domu. Stejně postupovali také v Chotíkově, kde museli evakuovat jednoho muže z vodou ohroženého příbytku. Pro muže zajistil starosta obce náhradní ubytování. V Liboci majitelé zatopené usedlosti stačili před vodou utéct, se záchranou jejich hospodářských zvířat jim museli pomoc hasiči na člunu.

Evakuace dětského tábora

Stále větší množství vody v potoce u dětského tábora ve Stebnici na Chebsku si vyžádalo evakuaci všech táborníků. U tábora hrozilo zaplavení příjezdové cesty a tím odříznutí tábora od možnosti pomoci. Vedoucí tábora tak zajistil autobus a společně s hasiči evakuoval třicet obyvatel tábora, z toho jedenadvacet dětí. Náhradní ubytování pro ně zajistil starosta obce Lipová v místní základní škole.

Statistika

Během čtvrtečního dne a noci zasahovali hasiči u 75 událostí. Z tohoto počtu v 62 případech poskytli technickou pomoc: 34 případů odstranění překážek nebo odstranění nebezpečných stavů (odstranění popadaných stromů, čištění propustků, stavba povodňových zábran), 23 případů čerpání vody, 2 případy monitoring (kontrola toku, kontrola obyvatel ohrožených vodou), 3 případy otevření uzavřených prostorů.

Na likvidaci následků bouřek a přívalových dešťů se podílelo 29 jednotek profesionálních a dobrovolných jednotek hasičů.