Na území západních Čech zaevidovali policisté od počátku prázdnin do 27.8.2008 do svých statistik 1 990 dopravních nehod, při kterých bylo 16 lidí usmrceno, 48 těžce zraněno a 382 osob bylo zraněno lehce. Škody přesáhly částku sto miliónů korun (101 827 000).

Nejčastější příčinou dopravních nehod při prázdninovém provozu byl nesprávný způsob jízdy ( 671), následovala nepřiměřená rychlost (315) a nedání přednosti v jízdě (257). Alarmující je skutečnost, že 97 řidičů zavinilo dopravní nehodu pod vlivem alkoholu.

V rámci prevence k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a snížení počtu dopravních nehod včetně jejich tragických následků proběhlo o prázdninách v západních Čechách na desítky dopravně bezpečnostních akcí. Z toho 3 akce byly krajské a 3 celorepublikové a 43 okresních.
Také jako každoročně mohli občané začátkem prázdnin zaznamenat i dny zvýšeného dohledu, kdy se policisté zaměřili na dodržování platných předpisů při přecházení vozovky a to zejména v blízkosti škol a na dodržování platných pravidel všude tam, kde se předpokládá větší hustota provozu v souvislosti s přesunem na dovolené.

Tyto dny zvýšeného dopravního dohledu včetně dopravně bezpeč. akcí jsou samozřejmě plánovány na konec tohoto týdne, kdy prázdniny končí.
Policisté o prázdninách nezapomínali ani na nákladní dopravu, například mimo běžný výkon služby a takto zaměřené dopravně bezpečnostní akce, spolupracují i s centrem služeb pro silniční dopravu při ministerstvu dopravy, kdy v rámci Karlovarského a Plzeňského kraje působí dvě mobilní jednotky. Policisté společně s těmito jednotkami kontrolují právě řidiče nákladních aut. O prázdninách se uskutečnilo téměř 60 takových akcí.

Za zmínku jistě stojí i celorepublikový preventivní projekt PČR s názvem „ZEBRA SE ZA TEBE NEROZHLÉDNE“ - který jako stejně jako loni proběhne ve vybraných městech a obcích první týden v září. Je zaměřen na bezpečné přecházení vozovky ( na západě Čech namátkou v Plzni, Chebu, Domažlicích, v Karlových Varech atd. ).

Ani druhý týden v září nezůstane bez preventivní akce zaměřené na dopravu. Letos poprvé bude realizován pod záštitou ministerstva dopravy celorepublikový projekt s názvem „Jízda pro život“, kterého se účastní i policie. Jde o akci zaměřenou na řidiče.

(pčr)