KDY: 11. října od 9 do 19 hodin (pauza 12.30-13.00)
KDE: Muzeum Cheb
ZA KOLIK: zdarma

 "Výstava „Lidová architektura Chebska“ seznámí návštěvníky s tradičními stavebními druhy a konstrukcemi, které jsou typické pro náš region. Součástí výstavy jsou prvky sejmuté ze statku čp. 18 v Milíkově doplněné ze sbírky Muzea Cheb, včetně stavebních článků ze zaniklého dvora Köstlhof u Chebu. Raritou výstavy je originál hrázděného štítu z milíkovského statku, který byl sejmut a následně nahrazen kopií. Původní štít byl převezen a po ošetření instalován na nádvoří muzea, aby si návštěvníci mohli prohlédnout zblízka jeho stav a detaily. Po skončení výstavy bude deponován u budovy Centrálního depozitáře. Výstava je jedinečnou možností vidět model statku v Milíkově, jak vypadal na začátku 19. století, a zároveň neoficiální pozvánkou na otevření rekonstruovaného statku v létě 2021," zve muzeum na svém webu.

Zhlédnout ji můžete ještě dnes, než se brány muzeí opět na minimálně 14 dní zavřou kvůli pandemii. Otevřeno je od 9 do 17 hodin, s polední přestávkou od 12.30 do 13 hodin. Vstup do muzea je stále zdarma.