KDY: 5. února od 17 hodin
KDE: Galerie výtvarného umění Cheb
ZA KOLIK: 80 Kč

Nejvýznamnější ruský umělec Ilja Repin (1844-1930) je v českých sbírkách zastoupen řadou děl. Přednáška bude zaměřena na jeho tvorbu v chronologickém pořádku. Provede návštěvníky jeho životem, během nějž se proměnila politická mapa světa i výtvarné umění. "Pokusíme se najít odpověď na otázky, jak se tyto vnější vlivy odrazily v Repinově tvorbě, jak bylo jeho dílo přijímáno v Rusku nebo proč se T. G. Masaryk rozhodl vyzdobit interiéry na Pražském hradě jeho obrovským plátnem," zvou organizátoři. Přednáška v GAVU začíná v 17 hodin a vstupné je 80 korun.