Sportovní unie Chebska připravuje na sobotu 4. dubna 2015 již sedmý ročník ankety Nejlepší sportovec okresu Cheb za rok 2014. Pořadatelé ankety vyzývají všechny tělovýchovné jednoty, sportovní kluby a ostatní sportovní subjekty, aby nahlásily své nejlepší sportovce, kolektivy a funkcionáře do této prestižní ankety okresu Cheb.
Byly schváleny jednotlivé vyhlašované kategorie: jednotlivci mládež a dospělí, kolektivy mládež a dospělí, veteráni, handicapovaní a funkcionáři, rozhodčí a činovníci. Byla schválena kritéria nominací na jednotlivce, kolektivy, veterány a handicapované.
Kritéria u jednotlivců jsou umístění na přeborech republiky do třetího místa, reprezentace České republiky a hlavně sportovci musí závodit za sportovní subjekt okresu Cheb. U kolektivů je kritériem nahlášení umístění do 5. místa na přeborech republiky. Nominace musí obsahovat: jméno a příjmení, příslušnost k oddílu, dosažené sportovní výkony v roce 2014 a kontakt (adresa bydliště a telefonní kontakt). Nahlášení nominovaných musí být zasláno poštou na adresu Sportovní unie Chebska, Karlova 32, 350 02 Cheb, anebo na mail: vvsuch@quick.cz nejpozději do 31. ledna 2015!!! K později zaslaným nominacím se nebude přihlížet! Všichni vybraní budou včas informováni.
Slavnostní galavečer se uskuteční opět ve společenském sále Kulturního centra Svoboda za přítomnosti vzácných hostů z politického, kulturního a sportovního prostředí.
Veškeré informace vám zodpoví sekretář Sportovní unie Chebska Miroslav Sabadin na telefonním čísle 603 756 533.(ms)