Sportovní unie Chebska připravuje na 2.dubna 2016 již osmý ročník ankety Nejúspěšnější sportovec okresu Cheb za rok 2015. Pořadatelé ankety vyzývají všechny tělovýchovné jednoty, sportovní kluby a ostatní sportovní subjekty, aby nominovaly své nejlepší sportovce, kolektivy a funkcionáře do této prestižní ankety okresu Cheb.
   Byly schváleny jednotlivé vyhlašované kategorie: jednotlivci mládež a dospělí, kolektivy mládež a dospělí, veteráni, handicapovaní a funkcionáři, rozhodčí a činovníci. Byla schválena kritéria nominací na jednotlivce, kolektivy a veterány.
Kritérii u jednotlivců jsou účast na MS, ME anebo umístění na MČR do třetího místa a hlavně sportovci musí závodit za sportovní subjekt okresu Cheb!
   U kolektivů je kritériem nahlášení umístění do 5. místa na přeborech republiky, nebo umístění do pátého místa v dlouhodobých soutěžích (nejvyšší soutěže v daných sportech).
   Nominace musí obsahovat: jméno a příjmení, příslušnost k oddílu, dosažené sportovní výsledky v roce 2015 a kontakt (adresa, bydliště a telefonní kontakt). Nahlášení nominovaných musí být zasláno poštou na adresu Sportovní unie Chebska, Karlova 32, 350 02 Cheb anebo na mail: vvsuch@quick.cz nejpozději do 31. ledna 2016!!!! K později zaslaným nominacím se nebude přihlížet! Všichni vybraní budou včas informováni.
   Na základě sešlých návrhů nejúspěšnější sportovce vybírá výkonný výbor Sportovní unie Chebska. V případě, že kritéria splňuje více sportovců či kolektivů, Sportovní unie Chebska si vyhrazuje právo výběrů „TOP" sportovců či kolektivů. To znamená, že ne všichni, kteří budou navrženi a budou splňovat tato kritéria či umístění, mají nárok být vyhlášeni!!!
Slavnostní galavečer se uskuteční opět ve společenském sále Kulturního centra Svoboda za přítomnosti vzácných hostů z politického, kulturního a sportovního prostředí.
   Veškeré informace vám zodpoví sekretář Sportovní unie Chebska Miroslav Sabadin na telefonním čísle 603756533 anebo mailu: vvsuch@quick.cz.