Sportovní unie Chebska připravuje na 1. dubna 2017 již devátý ročník ankety Nejúspěšnější sportovec okresu Cheb za rok 2016. Pořadatelé vyzývají všechny tělovýchovné jednoty, sportovní kluby a ostatní sportovní subjekty působící na okrese Cheb, aby nominovaly své nejlepší sportovce, kolektivy a funkcionáře do uvedené prestižní ankety okresu Cheb.
   Byly schváleny jednotlivé vyhlašované kategorie: jednotlivci mládež a dospělí, kolektivy mládež a dospělí, veteráni, handicepovaní a kategorie – funkcionáři, rozhodčí a činovníci. Byla schválena nominační kritéria pro jednotlivce, kolektivy a veterány.
Kritéria u jednotlivců jsou účast na MS, ME a nebo umístění na M-ČR do třetího místa a hlavně sportovci musí závodit za sportovní subjekt okresu Cheb !
U kolektivů je kritériem nahlášení minimálně umístění do 5. místa na přeborech republiky a nebo umístění do pátého místa v dlouhodobých soutěžích (nejvyšší soutěže v daných sportech).
   Nominace musí obsahovat : jméno a příjmení, příslušnost k oddílu, dosažené sportovní výsledky v roce 2016 a kontakt (adresa, bydliště a telefonní kontakt.) Nahlášení nominovaných musí být zasláno poštou na adresu Sportovní unie Chebska, Karlova 32, 350 02 Cheb a nebo na mail : vvsuch@quick.cz nejpozději do 31. ledna 2017 !!! K později zaslaným nominacím se nebude přihlížet ! Všichni vybraní budou včas informováni.
Na základě sešlých návrhů nejúspěšnější sportovce vybírá výkonný výbor Sportovní unie Chebska. V případě, že kritéria splňuje více sportovců či kolektivů, Sportovní unie Chebska si vyhrazuje právo výběru „TOP„ sportovců či kolektivů. To znamená, že ne všichni, kteří budou navrženi a budou splňovat tato kritéria, mají nárok být automaticky vyhlášeni !!!!
   Slavnostní galavečer se uskuteční opět ve spolupráci s městem Cheb ve společenském sále Kulturního centra Svoboda za přítomnosti vzácných hostů z politického a sportovního prostředí.
   Veškeré informace vám zodpoví sekretář Sportovní unie Chebska Miroslav Sabadin na telefonním čísle 603 756 533 a nebo na mailu : vvsuch@quick.cz.