Letos poprvé neobdrží účastníci krajských přeborů ve volejbalu klasické brožurové vydání rozpisů soutěží, ale budou si je muset stáhnout z webových stránek KV ČVS Karlovy Vary – www.kkvs.cz.

Předsednictvo kraje se rozhodlo k tomuto kroku proto, že všichni organizační pracovníci přihlášených družstev mají své vlastní e-mailové adresy a kolportování tohoto důležitého dokumentu tímto způsobem je nejen rychlejší, ale především lacinější. S připravovanou novinkou byli funkcionáři klubů a oddílů včas seznámeni, a tak by mohla debutovat bez jakýchkoliv zádrhelů.
Všichni určení vedoucí jednotlivých mistrovských soutěží doufají, že v novém ročníku 2008/ 2009 už nebude docházet k tomu, aby pořadatelé nesplnili to, co jim rozpis v prvé řadě ukládá, okamžité odeslání výsledku zápasu formou SMS na tel. číslo 724 234 234 a zaslání zápisu o utkání nejpozději do 48 hodin na adresu příslušného pracovníka.

Sportovně–technická komise svazu neplnění těchto povinností bude nekompromisně trestat pokutami případně i hracími důsledky. Účastníkům krajských přeborů nebude povoleno odehrání mistrovských střetnutí v jiných termínech, pokud nedodrží podmínky stanovené Soutěžním řádem volejbalu, a každá změna bude muset být předem odsouhlasena řídícím orgánem.
STK přitvrdí i v tom, že už při kvalifikacích nebo při prvních kolech jednotlivých mistrovských soutěží bude požadovat předložení všech herních dokumentů – soupisek a registračních průkazů. Tradiční výmluvy druhu „Registrace vyřizuje Praha“ nebo „Ještě se nám to nevrátilo“ nebudou akceptovány.

Prázdniny a celé září vytváří dostatečný časový prostor pro to, aby se všechny nedostatky daly včas odstranit, a pokud ne, bude to pouze chyba liknavých funkcionářů. Ti mají možnost si opatřit potřebné tiskopisy (přihlášky k registraci, přestupní lístky) na sekretariátu krajského svazu v Sokolově v hale Jiskra. Na termínu a čase je však třeba se předem domluvit na telefonním čísle 352 604 629.
Věřme, že s těmito všemi technickými náležitostmi si vedoucí jednotlivých kolektivů poradí stejně úspěšně jako s organizací prázdninových soustředění, která se právě rozbíhají a jejichž většina je situována do závěrečného srpnového týdne.
První vlaštovkou byly juniorky Slavoje Kynšperk, které se již zúčastnily výcvikového tábora v Luhačovicích. ⋌

(jik)