Pod vedením trenérů Václava Hadaše, Zdeňka Chocholatého a Jindřicha Wastla zde trénovalo celkem dvaačtyřicet dětí. Celý kemp byl zaměřen na získání fyzické kondice, atletickou průpravu a zdokonalení basketbalových dovedností. Denní program začínal budíčkem v 7:30 hod. a ranní rozcvičkou. Po snídani následovaly dva dopolední tréninky a po obědě a poledním klidu další dvě tréninkové jednotky. Po večeři a hodinovém odpočinku pak závěrečný běh do kopečků, kterých je v krásném okolí penzionu mnoho.

Cíle se splnily

„Vše, co jsme měli v plánu, se nám podařilo naplnit. Jsem velmi spokojen s přístupem všech zúčastněných dětí. Přestože je po úvodních dvou třech dnech bolela celá těla, tak makaly zodpovědně a svoje úkoly si plnily na sto procent,“ zhodnotil přístup svých svěřenců jeden z trenérů Václav Hadaš.
Kromě basketbalu se děti věnovaly i jiným volnočasovým aktivitám. Co se týče počasí, tak se mimořádně vydařilo a zbyl i čas po celodenní dřině na koupání v desetimetrovém bazénu, který byl součástí sportovního areálu. V pátek, předposlední den soustředění, byl na programu „malý“ výlet do okolí za poznáním krás Šumavy. Nakonec z původně plánovaných 10 km se stala 20kilometrová túra, ale všichni to nesli statečně a „procházka“ krásnou přírodou se líbila. „Jak říkám, dnešní počítačová generace toho tolik, co my v jejich věku, nenašlape a pro některé to byl rozhodně světový rekord v nepřetržité chůzi,“ dodává trochu s nadsázkou Václav Hadaš. „I takováto túra po kopcích je vynikající kondiční přípravou.“

Soutěže

Tradičně na závěr byly připraveny dovednostní soutěže, kterých se všichni zúčastnili a odnesli si ceny a dobrůtky. Ve střelecké soutěži, která se skládala z dvojtaktu zprava a zleva, dvou trestných hodů a dalších šesti střeleckých pozic, nakonec v napínavém finále a dodatečném rozstřelu zvítězila Adriana Rejmanová, která porazila Lenku Šídlovou a Kristýnu Čejkovou. Při slavnostním nástupu byl nakonec ohodnocen každý z účastníků a odnesl si diplom a pamětní plaketu. Za komplexní přístup jak v atletické přípravě, nabírání fyzické kondice, tak i v basketbalových dovednostech byl vyhlášen nejlepší hráč basketbalového kempu 2010 a stal se jím Miroslav Kočka. Z děvčat si pak sošku pro nejlepší hráčku odnesla Lenka Šíblová. „Byla to těžká volba. Adeptů na tyto dvě nejcennější trofeje bylo samozřejmě více, ale vyhrát opravdu může jen jeden. Pokud budou všichni na sobě pracovat nadále tak intenzivně a dobře jako doposud, bude tato volba pro nás trenéry čím dál těžší, ale to nás na druhou stranu může jen a jen těšit…,“ zhodnotil závěrečnou volbu nejlepších basketbalistů Zdeněk Chocholatý.

O zhodnocení celého basketbalového kempu 2010 v Úborsku jsme požádali třetího z trenérského triumvirátu Jindřicha Wastla. „Samozřejmě bych chtěl také moc poděkovat všem našim malým basketbalistům a basketbalistkám za jejich přístup po celou dobu našeho kempu! Velmi rád také musím poděkovat všem našim sponzorům. Městu Cheb za jeho finanční podporu našemu soustředění, panu Dojčarovi z firmy Elements, který nám přispěl na ceny, a dopravní firmě Pavel Rejman, která zajistila dopravu autobusem do Úborska a zpět. A úmyslně až na závěr chci moc a moc poděkovat celému personálu penzionu v Úborsku za přístup, s jakým se nám věnoval.“

Nábor

Basketbalový oddíl TJ Lokomotiva Cheb uvítá ve svých řadách další zájemce o tuto nádhernou hru, jakou je basketbal! Do přípravky nabírá chlapce a děvčata ročníků narození 2001, 2002, 2003.

Bližší informace získají zájemci u trenéra Václava Hadaše na telefonním čísle +420 736 531 392.

(váha)