Akademie fotbalových trenérů plánuje letní fotbalově - jazykový projekt s účastí dětí ze všech zemí světa. Uvítá děvčata a chlapce bez rozdílu výkonnosti. Soccer-campu SPOLU 2009 se mohou zúčastnit děti od roku narození 1996 – 2002.
Termín: 1. 7. – 5. 7. 2009 (Středa – neděle)

Sportovní program: V programu je zahrnutý vstupní trénink zaměřený na maximální objektivnost při rozdělení do skupin. Účastníci budou absolvovat 2x denně tréninky na travnatých fotbalových hřištích, vždy s ohledem na klimatické podmínky (přírodní i umělý povrch). Tréninky budou zaměřeny na nácvik a osvojení herních činností jednotlivce, koordinační činnost a individuální práci s míčem. Vše zábavnou formou se zapojením hravých forem. Maximálně bude přihlíženo k dovednostem každého jednotlivého účastníka. Za účasti českých trenérů a trenérek tak dojde k praktické ukázce české metodiky. Výstupem by mělo být komplexní zlepšení jednotlivých herních dovedností u všech účastníků. AFT o. s. zakomponuje do programu i teoretickou výuku pomocí moderní techniky. Všechny děti obdrží výstupní certifikát. V závěrečném hodnocení se ke každému účastníkovi vyjádří konkrétní trenér. Nosným mottem AFT o. s. je: „Každý účastník je naším partnerem“.

Doplňkový program: V době pobytu je zabezpečený doplňkový program. Možnost využití tenisových kurtů, nohejbalového hřiště, sauna, regenerace, jazyková výuka: angličtina.

Stravování: Strava je zabezpečená 4x denně (snídaně, svačina, oběd, večeře). Pitný režim je samozřejmostí.
Informace: Pavel Maršík – telefonní číslo: 725581568 emaila. info@soccer-camp.cz www.soccer-camp.cz.