Ve františkolázeňském Ingo Casinu se sešli karatisté, trenéři, rodiče a hosté, aby oslavili páté výročí vzniku oddílu Shinkyokushinkai karate Františkovy Lázně.
Všechny přítomné přivítal Karel Pavlík, zakladatel, trenér a vedoucí františkolázeňského oddílu, který za dobu své činnosti nasbíral řadu úspěchů – medailí a titulů mistr České republiky.
Mezi významnými hosty nechyběl prezident České asociace shinkyokushinkai karate Jiří Žofčín, čestný člen oddílu Martin Müller či manažer oddílu Pavel Weinfurter.

„Docházet do klubu shinkyokushikai karate, to není jako chodit na šachy. Je to nejen sport, ale také bojové umění a jistý styl života. Dbáme především na dodržování předepsané etikety, úcty nejen k sobě, ale i k sportu samotnému. Kdo chce tento sport dělat, musí jím být pohlcený. Pak má smysl. Je to volba – být bojovník a věnovat se tomu celý život,“ upozorňuje Karel Pavlík.

„Oddílem prošla spousta žáků, ale právě časem se ukáže, kdo je pro to bojové umění zapálený a kdo u toho vydrží. Nedá se po pěti letech hodnotit, jaký kdo je karatista, protože dobrý karatista vyrůstá i několik desítek let,“ vysvětluje trenér.

Oddíl Shinkyokushikai karate Františkovy Lázně projde v nejbližším období změnou. „Členové oddílu budou rozděleni na zkušené závodníky a začátečníky. A to se bude týkat nejen dětí, ale i dospělých. Bude to samozřejmě víc časově náročné. Po pěti letech jsem dospěl k názoru, že budu razit cestu, že méně znamená více, to znamená, že nebudu pro kvantitu, ale pro kvalitu. Je lepší mít dvacet kvalitních závodníků, než padesát průměrných. A pokud někdo dochází do oddílu jen pro to, že to chce táta nebo máma, tak to nemusí chodit vůbec. Samozřejmě, že my potřebujeme jistou podporu od rodičů, kteří by měli alespoň do patnácti let dohlédnout, aby jejich ratoslest chodila na tréninky, ale pak už bude jen na ní, jestli zvolí tento sport, nebo dá přednost něčemu jinému. Je to věk, který je hodně problematický a je tedy nejen na trenérovi dítě někam směrovat, ale i na rodičích. Těch lákadel pro děti je dnes hodně – drogy, počítač, atd.,“ uvedl Pavlík po slavnostní večeři, kterou připravil personál františkolázeňského Ingo Casina.
Závěr slavnostního podvečera patřil vyhodnocení některých členů oddílu – nejmladší žák, nejstarší žák a žáci, kteří jsou v oddílu delší dobu, něco dokázali a ocenění si tak zaslouží.

„Rád bych poděkoval všem partnerům oddílu a za finanční podporu také městu Františkovy Lázně zastoupeného starostou Ivo Mlátilíkem, který se nemohl slavnostního podvečera zúčastnit, neboť byl v zahraničí. Bez těchto partnerů by oddíl nemohl tak zdárně fungovat,“ ví své trenér Karel Pavlík.