Jako každoročně také závěrem letošního školního roku se v obřadní síni Městského úřadu v Chebu konalo slavnostní vyhodnocení nejúspěšnějších reprezentantů jednotlivých chebských základních a střeních škol ve školním roce 2007/2008
Mladí sportovci přebírali diplomy z rukou starosty MÚ v Chebu MUDr. Jana Svobody. Ten pogratuloval vyhodnoceným žákům a ocenil význam sportu nejen pro jednotlivce, ale i pro celou společnost.
Věcné odměny, které zajišťovaly jednotlivé školy, předávali učitelé těchto škol.

Ocenění žáci

1. ZŠ Cheb
Nikola Jelenová, Denisa Rydrychová
2. ZŠ Cheb
Tomáš Pazdera, Lukáš Jirda
3. ZŠ Cheb
Jan Mochán, Nikola Kuklová, Kanalošová Klára
4. ZŠ Cheb
Jan Vostál, Klára Aufrichtigová
5. ZŠ Cheb
Adéla Vavřincová, Tomáš Martinec
6. ZŠ Cheb
Michaela, Hadašová, Ondřej Kukla
Základní škola
Kostelní náměstí
Štefan Horváth, Jana Červená
Gymnázium Cheb
Klára Nejedlá, Bohumil Rosocha, Martina Pechočiaková, Jakub Milota
ISŠ Cheb
Lucie Kunštová, Krystýna Osladilová, Radek Kříž, David Sčislák


Celou akci organizačně zajišťovala Okresní rada Asociace školních sportovních klubů prostřednictvím předsedy Mgr. Jana Žídka.

(zi)