V nové volejbalové sezoně 2007/2008 se zcela mění způsob vyřizování herních náležitostí potřebných ke startu v mistrovských soutěžích. Týmy už nebudou vypisovat soupisky, které jim následně potvrdí řídící orgán, ale samy si je „vyjedou“ přes VIS, což je volejbalový integrační systém, a také si je samy budou moci i průběžně doplňovat a v souladu s řády ČVS i měnit.

K tomu však je nutné, aby týmy co nejdříve, pokud možno okamžitě, nahlásily krajskému správci VISu Mgr. P. Janusovi na telefonní číslo 774892590 své e-mailové adresy a ostatní potřebné údaje nutné k přidělení práv na VIS vstupovat a do soutěží a soupisek nahlížet.
Bližší pokyny a detailnější vysvětlení obdrží organizační pracovníci družstev startujících jak v krajských, tak i okresních mistrovských soutěžích na jednání výboru KV ČVS Karlovy Vary, které se uskuteční v pondělí 3. září 2007 od sedmnácti hodin v kavárně sokolovského Hornického domu.
Kromě již zmíněné problematiky se na něm účastníci seznámí i s činností tohoto regionálního svazového orgánu v uplynulém období, včetně hospodaření a plánu rozpočtu na rok 2008, i s tím, jak jsou zajištěny nové mistrovské soutěže.

V programu schůze je i předávání diplomů a pohárů krajským přeborníkům a ocenění řady funkcionářů, kteří se dožívají významných životních jubileí a kteří se zasloužili o rozvoj volejbalu nejen v místě svého bydliště, ale i v celém Karlovarském kraji.
Jejich odměnou budou čestná uznání a medaile O. Kouckého, což je nejvyšší možné ocenění udělené krajským orgánem.
Znovu důrazně připomínáme, aby mohly být v následujícím týdnu zahájeny okresní přebory dospělých, je účast organizačních pracovníků družstev, která v těchto mistrovských soutěžích startují, naprostou nezbytností!