Výbor pro sport a volnočasové aktivity přijal na svém prvním zasedání základní návrh Strategické koncepce pro sport a volný čas v Chebu (SKOSVOČ), který předložil předseda výboru Petr Černý Tato základní teze bude podle Černého nadále průběžně doplňována o další podněty ostatních členů výboru. Obsah koncepce pojímá stěžejní témata z oblastí sportu a volnočasových aktivit, jimiž se bude výbor v následujícím období zabývat.

„Mezi hlavní pilíře strategické koncepce SKOSVOČ patří úprava stávajícího městského grantového systému, z kterého jsou financovány tělovýchovné jednoty, oddíly či jednorázové sportovní akce,“ začal s výčtem priorit Petr Černý a pokračoval. „Stejně důležitá bude také příprava investičního plánu v oblastech sportu a volného času pro období 2012 – 2014, případně i výhledu na následující roky.“

Výbor pro sport a volný čas podle Černého navrhne například nový systém správy a údržby sportovišť v Chebu, zpracuje koncepci cyklostezek a plán optimalizace využití školních hřišť pro veřejnost. „Chceme posunout vpřed také řešení problematiky výstavby dětského dopravního hřiště, skate-parku nebo aktivní odpočinkové zóny pro lidi všech věkových kategorií.“

Výbor se rovněž shodl, že je potřeba pomoci sportovním oddílům a organizacím v oblasti propagace. „Sloužit by k tomu měl nový informační systém, který by vycházel ze stávajících internetových stránek Města Chebu. Zmínky o sportu tu bohužel dnes až na výjimky nenajdeme. Chceme proto uvést do provozu podobný systém, jako mají v Sokolově. Tam městské stránky dopodrobna informují o veškerém sportovním dění ve městě, o akcích, činnostech jednotlivých klubů, náborech malých dětí a tak dále,“ dodal Petr Černý.

Podle Jindřicha Nového z Chebu není sport v jejich městě jen o vzpomínání na staré dobré časy ligového fotbalu v podání RH Cheb. „Propagace tohoto odvětví může dětem a mladým nabídnout atraktivní alternativu trávení volného času. Ten čas u počítačů a televize by se rozhodně měl nejmenším o dost zkrátit,“ neskrýval svůj názor.