„Měli jsme velkou radost ze zaplněného místního pohostinství, do kterého přišlo na šest desítek členů, hráčů, příznivců a hostů,“ řekl sekretář Milan Polák.

Ten i přítomné přivítal, zvláště pak předsedu OFS a místopředsedu PKFS, pana Karla Sladkého, starostu obce Tlumačov Jaroslava Konopa, starostu obce Nevolice Josefa Velka a zástupce místních složek. Poté se ujal slova prezident jednoty Václav Pivoňka se zprávou o činnosti. Vrátil se k závěru loňské fotbalové sezony, kterou dohrála družstva mužů a dorostu.

Nejzásadnější událostí roku 2009, mimo soutěžních utkání, byly oslavy 35. výročí vzniku fotbalu v Tlumačově. Prezident poděkoval za přípravu oslav a především za brigádnické akce na opravě a údržbě hřiště a areálu. „Zvláštní poděkování pak patří správci areálu Vaškovi Kabourkovi,“ dodal sekretář Polák.

Start Tlumačov se ale podílel i na dalších kulturních, společenských a brigádnických akcích v obci. Vánoční koledování na návsi, masopustní průvod, čištění koupaliště s místními hasiči, přivítání a rozloučení se s prázdninami pro místní děti, úklid podzimního listí na návsi a především údržba fotbalového hřiště a sportovního areálu. Kulturně společenskou akcí pro Tlumačov jsou i samotná fotbalová utkání, na kterých se v průběhu podzimu sešlo bezmála patnáct set diváků.

Družstvo mužů absolvovalo jako každý rok i zimní soustředění, kterého se zúčastnilo osmnáct hráčů a pět členů realizačního týmu. „Bohužel, v tlumačovském fotbale jsou i věci méně příjemné,“ řekl sekretář a pokračoval: „Před zahájením letošní sezóoy řešil náš výbor citlivou otázku, a to zda zachovat dorostenecké mužstvo. Z věkových důvodů ukončilo činnost v dorostu šest hráčů a náhrada nebyla. Proto bylo rozhodnuto, že bude přihlášeno B družstvo mužů, kde tito hráči hrají se staršími a zkušenějšími. Mladší hráči byli uvolněni na hostování do okresních dorosteneckých mužstev.“

Podle Poláka se tento krok vyplatil. Hráči z dorostu se velmi dobře zapojili do ´béčka´ a někteří při zdravotních absencích hráčů Áčka zaskočili i tam. Obě mužstva si v první části soutěžního ročníku vedou solidně a naplňují předsevzetí výboru a vedení, hrát v prvních polovinách tabulek. Ve výhledu do budoucna už tlumačovský sekretář tak optimistický není: „Obě mužstva jsou sice relativně mladá, ale generačním problémům se Tlumačov v horizontu dalších pěti až deseti let zcela určitě nevyhne. A z toho musí mít každý, kdo má k fotbalu v Tlumačově vztah, určitě obavy.“

Hráčům i trenérům patří poděkování nejen za to, že se fotbalu věnují ve svém volném čase někdy i čtyřikrát v týdnu, ale že za dojíždění na tréninky a utkání nepožadují žádné cestovní náhrady.

I to souvisí s finanční situací oddílu, se kterou přítomné na valné hromadě seznámila pokladní Milada Procházková. Finance tlumačovského fotbalu jsou, tak jako jinde, zásadně závislé na prostředcích, které jsou získávány především smlouvami o reklamách od sponzorských firem, ale i prostředky, které poskytuje místní obecní úřad a úřady obcí Nevolice a Stráž.