Koncem listopadu evidovala krajská pobočka Úřadu práce v Karlových Varech celkem 16 850 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 31 nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl nižší o 2 200 osob. Z tohoto počtu bylo 16 131 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 až 64 let. Počet uchazečů, kteří by mohli nastoupit do práce, se oproti konci předchozího měsíce nezměnil. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku pak byl počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání nižší o 2 471.

„V průběhu měsíce bylo nově zaevidováno 1 630 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo méně o 16 osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku méně o 43 osob.

Z evidence během měsíce odešlo celkem 1 661 uchazečů. Bylo to o 251 osob méně než v předchozím měsíci a o 221 osob více než ve stejném měsíci minulého roku," uvedla Veronika Dankanicsová z karlovarského úřadu práce.

Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než krajský průměr vykázaly dva okresy. „Nejvyšší byl v okrese Sokolov, a to 9,8 procenta. V okrese Karlovy Vary byl 8 procent. Nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v okrese Cheb, a to 6,2 procenta," poznamenala Dankanicsová.

Ke konci měsíce bylo evidováno krajskou pobočkou Úřadu práce v Karlových Varech 8 140 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 48,3 procenta. V evidenci bylo 1 562 osob se zdravotním postižením, což představovalo 9,3 procenta z celkového počtu nezaměstnaných. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 2 806 uchazečů o zaměstnání, tedy 16,7 procenta všech uchazečů vedených v evidenci úřadu práce.

Na konci tohoto měsíce bylo evidováno 820 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet klesl ve srovnání s předchozím měsícem o 92 osob a ve srovnání se stejným měsícem minulého roku byl nižší o 433 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4,9 procenta.

Karlovarský kraj evidoval k 30. listopadu celkem 1 760 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 141 nižší než v předchozím měsíci a o 605 vyšší než ve stejném měsíci minulého roku.