Délka pobírání příspěvku je závislá na délce odpracovaných let. Činí minimálně tři měsíce a maximálně pět let.

Nárok vyplývá z nařízení vlády o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem těžby uhlí.

„Podmínkou pobírání příspěvku je podání žádosti v termínu šest měsíců od ukončení pracovního poměru k příslušnému státnímu podniku Palivový kombinát Ústí. Zaměstnanci, kteří mají od 1. července 2020 nárok na pobírání příspěvku, budou kontaktováni buď přímo personálním úsekem nebo ve spolupráci s odbory,“ uvedlo vedení firmy.

Vše ale nebylo tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. Se Sokolovskou uhelnou se totiž v původním vládním nařízení nepočítalo.

Se žádostí o pomoc pro zaměstnance této firmy se na vládu a premiéra letos v květnu obrátily tři desítky starostů ze Sokolovska a o řešení situace žádal i Karlovarský kraj.

Vznik dopisu vládě a premiérovi inicioval Sokolov, zástupci města pak stačili během dvou dnů navštívit ostatní starosty v regionu, aby jim vysvětlili situaci a svou aktivitu. Ti pak pod dopis připojili podpisy. Pomoc Sokolovské uhelné a regionu poté podpořil i Svaz měst a obcí ČR.

„Vycházeli jsme z toho, že Karlovarský kraj a především Sokolovsko jsou strukturálně jednou z nejpostiženějších oblastí České republiky a musí se potýkat s celou řadou závažných problémů,“ uvedla starostka Oulehlová.

Na vládu a premiéra se obrátili s prosbou o pomoc v situaci, která může přerůst v ekonomický a sociální kolaps regionu.

„Zvláště při propouštění stovek lidí ze Sokolovské uhelné. Chtěli bychom nyní poděkovat starostům, kteří dopis podepsali, i Karlovarskému kraji za úsilí, jež řešení této problematiky věnuje,“ dodala Oulehlová.