Premiér Bohuslav Sobotka jednal už v červnu o rozšíření chebské průmyslové zóny se zástupci města, kraje a ministerstev životního prostředí a průmyslu. Na schůzce se mluvilo o tom, že je záměrem Karlovarského kraje a města Cheb vybudovat novou strategickou rozvojovou plochu pro ekonomické aktivity, tzv. Průmyslový park Cheb II. Plán však momentálně naráží na nesouhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí (MŽP), a to kvůli ochraně zemědělského půdního fondu. Podle MŽP nebyla dostatečně prokázána nezbytnost nového záboru zemědělského půdního fondu pro ekonomické aktivity nadmístního významu. Zástupci města ale doufají, že se podaří názor resortu změnit.

„Dostali jsme se do vládního materiálu na nové průmyslové zóny, který je nyní v připomínkování," uvedl chebský starosta Petr Navrátil. „Myslím, že chebská průmyslová zóna je v porovnání s těmi ostatními v nejzajímavější lokalitě. Je velká, v rovině, u dvou dálničních sjezdů, je technicky možné k ní přivést železnici a má výborné napojení na německou dálnici," vyjmenoval její plusy.

Podle starosty to znamená, že se Cheb dostává do priorit vlády jako rozvojová průmyslová plocha. „Projekt bude mít podporu vlády i v rámci projednávání mezi jednotlivými ministerstvy." To by mohlo pomoct přesvědčit ministerstva, aby s rozšířením souhlasila.

„Ukazuje se, že celá Česká republika nemá zónu pro nějakého velkého investora, který by měl zájem například o stohektarovou plochu," doplnil Petr Navrátil s tím, že v Chebu by mohli takovému investorovi nabídnout 130 hektarů a plocha by se dala teoreticky i rozšířit.

Průmyslový park Cheb II. by se měl rozšířit na pozemky kraje. Smlouvu o směně pozemků bude krajské zastupitelstvo projednávat už dnes, chebští zastupitelé příští týden. Pokud ji obě zastupitelstva odsouhlasí a další úkony by neprovázely žádné komplikace, mohla by se zóna začít rozšiřovat v roce 2020. Do té doby budou pozemky sloužit školnímu statku.