„Chceme v kraji vytvořit co nejlepší podmínky pro tvorbu pracovních míst. Je to mnohdy spolupráce v oblasti legislativy. Někdy se připravuje legislativa na úrovni pražské a nejsou brány v potaz zkušenosti podnikatelů v regionech," uvedl Ciglanský.

Podle hejtmana existuje řada oblastí, v nichž je třeba spolupracovat. „Kraj třeba zavedl stipendia pro vysokoškoláky, pokud se po škole vrátí do regionu. Ale místa pro ně musí zajistit samy podniky a firmy," konstatoval Novotný.

Mezi tématy ve smlouvě zmiňovanými je také rozvoj dopravní infrastruktury, problematika školství, lázeňství a cestovního ruchu.

Problém je například to, že kraj postihl pokles zájmu lázeňských hostů z Ruska a Ukrajiny. Týká se to hlavně Karlových Varů a částečně Mariánských Lázní nebo Jáchymova. Naproti tomu Františkových Lázní, které se orientují na české a německé hosty, se nedotkl. Velkou slabinou Karlovarského kraje a hlavně Sokolovska, které má nezaměstnanost přes deset procent, je absence průmyslové zóny. I na tom chce kraj a komora spolupracovat.

Podle Ciglanského přilákání investorů ale naráží na některé překážky. „Vždy je to rozhodnutí konkrétního podnikatele, jestli v určitém regionu svou továrnu postaví. Mnohdy to souvisí s dopravní obslužností, se spojením na jednu stranu na Prahu a na druhou do Německa," dodal Ciglanský.