Ze závěrů zjišťovacího řízení MŽP vyplývá, že rozšíření DP Božičany a dotěžení východní části ložiska kaolinu a bentonitu Božičany – Osmosa – jih nebude posuzováno podle zákona, jelikož záměr nemá významný vliv na prostředí.
Důlní dílo se tak rozroste o přibližně 17, 6 hektarů.
Těžba bude dále probíhat za použití běžných metod a budou jí předcházet skrývkové práce, prováděné po etapách a s dostatečným časovým předstihem. Ložisko bude dobýváno stejně jako dosud. To je lopatovým rypadlem. Surovina pak bude převážena k dalšímu zpracování do místního závodu. Roční kapacita hrubé těžby tak nyní počítá se 130 tisíci tunami kaolinu a 70 tisíci tun bentonitu.