K pomoci lidem v tíživé situaci, do níž se dostali kvůli krachujícím firmám, se včera připojil také Karlovarský kraj. Krajští zastupitelé schválili založení Fondu pro řešení mimořádné sociální situace, do něhož kraj vloží dva miliony korun. Z fondu se pak budou vyplácet bezúročné půjčky nejvíce postiženým zaměstnancům.

„Rozhodli jsme se pomoci lidem ohroženým propouštěním nabídkou bezúročných půjček do výše 10 tisíc korun s dobou splatnosti dva roky a možností odkladu první splátky na půl roku. Splátky se budou pohybovat v minimálních možných částkách,“ vysvětlil hejtman Josef Novotný s tím, že jde o řešení aplikovatelné dlouhodobě i v případě, pokud by světová krize ekonomiky postihla plošně řadu dalších podniků v kraji.

Podle hejtmana jde o způsob, kdy se kraji poskytnuté peníze vrátí zpět, tudíž nemůže být napaden za svévolné zacházení s veřejnými prostředky.

Někteří krajští zastupitelé měli ale k založení fondu výhrady. Chyběla jim celková analýza stavu a pravidla, podle nichž lidé budou moci půjčky čerpat.

„Chápu sociální situaci lidí, kteří se do této obtížné situace dostali. Kraj ale není institucí, která by to měla řešit. Ať se lidé obrátí na obce a města,“ uvedl například zastupitel Luboš Orálek (ODS).

„Fond neodmítám, ale chci vědět, jak je situace závážná. Navíc nevíme, podle čeho posuzovat majetkové poměry lidí, kteří se do této tíživé situace dostali,“ uvedl zastupitel Radomil Gold (ODS).

Podle dalších zastupitelů ODS jde o jednorázovou almužnu a zacpání pusy lidem na jeden den. Situace by se proto měla řešit zcela odlišně.

Podle Jana Hadravy (hnutí Doktoři) by měl být kraj v podobných záležitostech velmi opatrný a informovaný. „Jde o módní vlnu všeobecného pomáhání. Hospodaříme s prostředky veřejnosti, proto bychom měli znát počet lidí, kteří by příspěvek čerpali. A co bude dál, pokud budou další podniky krachovat? Budeme mít z čeho pomoci i všem postiženým lidem?“ ptal se a navrhl, aby byl tento bod prozatím odložen.

Podle vyjádření hejtmanova náměstka Miloslava Čermáka (ČSSD) se pravidla pro čerpání peněz z fondu zpracovávají a jeho založení je signálem pro veřejnost, že kraj situaci nepodceňuje.

„Bezúročné půjčky by měly být určeny jen předem vytipovanému okruhu postižených lidí. Odbor sociálních věcí vstoupí do jednání s odbory dotčených firem a vytvoří seznam osob, jejichž životní existence je případným snížením platů či propouštěním v konkrétním podniku nejvíce ohrožena. Jde v první řadě například o matky samoživitelky nebo starší osamělé lidi,“ upřesnil Čermák. Dodal, že seznam lidí by ještě prověřili úředníci sociálních odborů, aby šlo skutečně o pomoc těm, kteří ji nejvíce potřebují.

Krajský úřad navíc připraví pravidla poskytování půjček a systém jejich vyplácení. „Chceme postupovat s péčí řádného hospodáře a ne vrhat peníze mezi lidi,“ dodal Čermák.