K poslednímu srpnu evidovala krajská pobočka Úřadu práce v Karlových Varech celkem 17 086 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 180 nižší než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl nižší o 1 513 osob. Z tohoto počtu bylo 16 440 dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 až 64 let. To bylo o 234 méně než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku byl počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání nižší o 1 814. V průběhu měsíce bylo nově zaevidováno 1 316 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo méně o 523 osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku méně o 100 osob.

Z evidence během měsíce odešlo celkem 1 496 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 62 osob méně než v předchozím měsíci a o 138 osob více než ve stejném měsíci minulého roku.

Ke konci srpna bylo evidováno krajskou pobočkou Úřadu práce v Karlových Varech 8 348 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 48,9 procenta. V evidenci bylo 1 614 osob se zdravotním postižením, což představovalo 9,4 procenta z celkového počtu nezaměstnaných.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 2 791 uchazečů o zaměstnání, tedy 16,3 procenta všech uchazečů. Na konci tohoto měsíce bylo evidováno 644 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet stoupl ve srovnání s předchozím měsícem o 38 osob.